Pandemin knäckte naziaktivismen

Det speciella pandemiåret 2020 är nu över och vi tänkte ta temperaturen på Sveriges våldsammaste nazistgruppering Nordiska motståndsrörelsen. Covid-19 har givetvis påverkat extremhögern precis som alla andra partier och politiska organisationer.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) genomgick en splittring 2019 (som vi skrev om i en artikel här). 2019 blev därigenom ett förlorat år för NMR, men pandemiåret 2020 blev ingen vändning uppåt för organisationen. Aktiviteten fortsatte att dala. Organisationen tvingades att ställa in sin årliga demonstration på första maj, som de hade planerat att arrangera i Uppsala. Troligen till NMR:s egna lättnad, eftersom de i sitt nuvarande skick hade lockat färre deltagare än tidigare och svårligen blivit den styrkemanifestation de önskat. Den nedgående aktivitetstrenden märks även i att organisationen fortsätter tappa medlemmar. Antalet kamprapporter har sjunkit markant och när året är summerat är det under 1500. Ett så lågt antal kamprapporter har organisationen inte haft sen 2014. Internt och bland medlemmar som har lämnat har det framförts kritik mot NMR:s strategi att släppa sina höga krav på vilka som ska kunna få bli medlemmar. Kritikerna har menat att de nya “trashigare” medlemmarna givit en försvagad bild av NMR som “elitorganisation”. Organisationen har fortsatt tappa medlemmar till utbrytargruppen Nordisk styrka under 2020 och det är bara några få medlemmar kvar i Näste 1 (Stockholm, Uppsala, Gotland) och Näste 6 (Norrbotten, Västerbotten), efter att de yngre medlemmarna gått över.

Precis som tidigare när organisationen mött motgångar har de svarat med att vända sig inåt, stärka organisationen som en egen sluten värld för medlemmarna att leva hela sitt liv i och de sekteristiska dragen ökat. På deras årliga interna mötesdagar hölls flera interna livsstilsritualer: nästeschefen för Näste 8 (Södermanland, Västmanland, Östergötland) genomförde ett religiöst dop för barn inom organisationen och Pär Öberg höll tal om hur NMR borde satsa mer på att hålla egna bröllop, dop och begravningar.

I januari 2019 formulerade NMR sina målsättningar för de kommande fem åren. Ett av målen var: “Inom fem år ska vi under eget namn ha minst ett mandat i kommun, landsting, riksdag eller EU-parlamentet.” Det är därigenom rätt troligt att NMR kommer att ställa upp i valet 2022. Men denna strategi är omstridd, flera av de som lämnade organisationen menar att valsatsningen var en stor anledning till splittringen i organisationen 2019, eftersom så många nyckelaktivister brände ut sig i valrörelsen 2018. Om NMR skulle välja att inte ställa upp 2022 så skulle de ge avhopparna rätt. Om de väljer att ställa upp 2022, med en organisation som står betydligt svagare än vad det gjorde 2018 riskerar de att få ännu färre röster och misslyckas igen. Det är mindre än två år kvar till valet och om de ska hinna förbereda en valrörelse börjar det bli ont om tid. Det går att dra en parallell till Svenskarnas parti, som bildades ett par år innan valet 2010 och tog ett kommunfullmäktigemandat (som de senare tappade när Skatteverket underkände ledarens folkbokföringsadress). SvP satsade därefter allt på valet 2014 men misslyckades nå några mandat och lade ner ett halvår efter valet. NMR tar en risk att göra ett halvhjärtad valkampanj, som kan – precis som med SvP – ge organisationen irreparerbara skador.

I slutet av 2020 höll NMR något de kallar Organisationsdagarna. På Organisationsdagarna så möblerade ledningen om den regionala ledarstrukturen hos de flesta nästen och flera nya nästeschefer utsågs. Man kan tolka det som att ledningen var missnöjd med utvecklingen under året och att omorganiseringen var ett försökt att vända den negativa utvecklingen.

Under året lanserades Motståndsrörelsens organisationshemsida och syftet var att separera aktivismen inom organisationen från deras nyhetssida Nordfront. De försöker ge sken av att Nordfront är en självständig nationalsocialistisk sida och inte bara NMR:s propagandakanal.

I Skåne åtalades kärnkadern av Näste 3 för ett stort antal misshandel efter ett bråk i Lund i juni 2019

Med sjunkande basaktivism under flera års tid är det tydligt att NMR nu försöker hitta nya vägar för att få uppmärksamhet och nå ut med sitt budskap, fast med färre personer. De gör nattliga aktioner genom att affischera runt utpekade pedofilers bostäder, sätter upp banderoller och angriper judiska måltavlor, allt för att få medierna att skriva om deras aktioner. Bristen på medial uppmärksamhet driver till allt mer spektakulära och extrema aktioner, för att påkalla uppmärksamheten.

Den andra nationalsocialistiska organisationen, utbrytarna Nordisk styrka (NS), har knappt synts till under 2020. I slutet av 2019 lanserade de två poddar men sedan maj 2020 har inga fler avsnitt släppts. Organisationen köpte ett hus i september 2019 och började renovera. Aktivisten som står på ägandepapperna för huset häktades i mars misstänkt för grov misshandel. 22 december åtalades han återigen, för en annan grov misshandel som skedde i december 2019. NS har annars fokuserat på hålla kampsportsträning i Stockholmsområdet.

NS har fokuserat på träning för dess medlemmar under 2020.

Vid splittringen 2019 var det en del yngre som valde att stanna i NMR, men som våren 2020 valde att i ett senare skede hoppa över till NS. NS har framgångsrikt etablerat sig som en mer elitistisk organisation än NMR och oavbrutet försökt hamra in budskapet att till skillnad från NMR, dit alla är välkomna att bli medlemmar, så är det betydligt högre krav för att bli aktiv medlem i NS.

Under 2021 kommer flera rättegångar hållas mot ledande aktivister i NS. Bland annat har två aktivister blivit åtalade anstiftan till misshandel, vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott och penningtvättsbrott som kan leda till långa fängelsestraff.

 

 

Läs mer om NMR:s och NS aktiviter under 2020 här:
Ett förlorat år för Nordiska motståndsrörelsen
Stort åtal mot Nordisk Styrka
Åtal mot Nordiska motståndsrörelsens ledning för hets mot folkgrupp
NMR-kampgrupp åtalad för ett stort antal våldsbrott
Fyra rättegångar samtidigt mot NMR och Nordisk styrka
Nordisk styrka – ett år senare
Simon Lindberg gav order om kristallnattenaktion
Nazister planerade attacker på vänsteraktivists hem
Danska nazister aktiva i Nordiska motståndsrörelsen döms till fängelse för skadegörelse mot judisk kyrkogård