Category: Kontrajihadism

BRUNA RÖTTER, BLÅGUL STAM, BRUNA GRENAR

Sverigedemokraterna som plantskola för svensk extremhöger Vi vet var Sverigedemokraterna kommer ifrån. Vi har alla hört om den bruna myllan de har sina rötter i. Åtskilliga artiklar har skrivits om deras politiska bakgrund, hur kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt grundades av medlemmar ur Nordiska rikspartiet, NSAP-Svensk Socialistisk Samling (den så kallade Lindholmsrörelsen) och Nysvenska rörelsen. Men…

Continue reading

SWEDISH DEFENCE LEAGUE – ETT LJUSSKYGGT NÄTFENOMEN

Publicerat i Fria Tidningen 16 juli 2013. Steget från nätet till gatan är långt. Swedish Defence League är skapat efter modell från English Defence League, den antimuslimska rörelse som lyckats bli en massrörelse på Storbritanniens gator – genom sin kombination av att attrahera brittiska gatuvåldsvana fotbollshuliganer och en kreativ organisering på sociala medier som Facebook.…

Continue reading

MISSLYCKAD HÖGERRADIKAL MOBILISERING

Publicerad i Arbetaren 8 augusti 2012. Det var en liten skara demonstranter som samlades framför Clarion Hotell på Norra Bantorget i Stockholm, knappt hundra personer. Journalisterna och fotograferna var nästan fler än deltagarna på det ”globala counterjihad­mötet”. Förbipasserande hade svårt att ens se dem, dolda bakom alla motdemonstranter. Det gick inte heller att höra dem.…

Continue reading

PRIDE – EXTREMHÖGERNS NYA ARENA

Publicerat i Fria tidningen 20 juli 2012. Den brittiska organisationen English Defence League höll den 14 juli en demonstration i Bristol, i anslutning till stadens Gay Pride. Lokalavdelningen Finnish Defence League har gått ut med att de kommer delta i Tammerfors Pride den 21 juli. I samband med Stockholm Pride den 4 augusti håller English…

Continue reading

DANMARK – NYTT CENTRUM FÖR MILITANT MOTSTÅND MOT ISLAM

Publicerat i Fria tidningen 12 mars 2012. I danska Århus samlas den 31 mars en ny extremhöger med medlemmar från hela Europa. De är fotbollshuliganer mot Islam som menar sig vara moderna korsriddare. Korstågen, kampen mellan civilisationerna, organiserar de via Facebook. Den brittiska antimuslimska organisationen English Defence League är ökända för de provokativa maktdemonstrationer de…

Continue reading

ISLAMMOTSTÅND MÖTER ANTIFEMINISM I MALMÖ

Publicerad i Fria Tidningen 12 mars 2012. Det som skilde detta möte från andra främlingsfientliga sammankomster var arrangörernas bakgrund: de har inte sina rötter i Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna eller Svenskarnas Parti (tidigare Nationalsocialistisk Front) som samtliga fanns representerade utan kommer istället ur rörelsen av antifeministiska bloggar. Inspirationen till den nya föreningen kommer från Danmark, Trykkefrihedsselskabets grundare…

Continue reading

BREIVIK HAR VAPENBRÖDER

Publicerat i Clarte #3, 2011. Terrordåden på Utöya kan inte avfärdas som en isolerad galnings verk. Anders Behring Breivik var en del counterjihadrörelsen som också räknar en svensk riksdagsman till sina led. Att bekämpa vad som betecknas som kulturmarxism, multikulturalism och politisk korrekthet är huvuduppgiften för denna rörelse. Mattias Wåg, aktiv i nätverket Motkraft, beskriver…

Continue reading