Simon Lindberg gav order om Kristallnattenaktion

Detta är en översatt text av våra vänner i Redox, se originalartikel här.

På fredagen började rättegången mot två danska NMR nazister som är åtalade för omfattade skadegörelse mot den judiska kyrkogården i Randers. Under rättegången kom det fram att aktionen skett på order av organisationens högsta svenska ledare.

Det var Simon Lindberg, Nordiska motståndsrörelsen (NMR) högsta ledare som gav ordern om att angripa judar i hela Skandinavien natten till 9 oktober förra året. Där med satte han igång den omfattande och mycket omtalade antisemitiska aktion som drabbade danska judar natten före årsdagen för Novemberprogromen, även kallat Kristallnatten, förra året.

Det kom fram under en rättegång i rätten i Randers, där två danska NMR aktivister står åtalade för skadegörelse bland annat på 84 gravstenar på den judiska kyrkogården i Randers.

Internationell aktion

Natten till den 9 november 2019 genomförde den Nordiska motståndsrörelsen en aktion i de skandinaviska länderna, där det sattes upp gula davidstjärnorna med texten “Jude” på egendomar och brevlådor som tillhörde judiska föreningar och privatpersoner och även den judiska kyrkogården som blev utsatt för omfattade skadegörelse.

På rättegångens första dag presenterades en stor mängd tekniskt bevismaterial, där ibland de åtalades interna kommunikation på den krypterade chatt-appen Signal. Polisen hade fått tillgång till en av de åtalades telefon, där de fann en lång rad chattrådar som berörde Nordiska motståndsrörelsens aktiviteter.

Order från Sverige

I september skickade en av de åtalade, Jacob Vullum Andersen, ett Signal-meddelande till medlemmarna i NMRs två avdelningar på Jylland, Näste 1 och Näste 3.

“Viktig information. Det har kommit direktiv från Simon Lindberg, alla nordiska länder ska gå samman i en pannordisk aktion på Kristallnatten mellan 8 och 9 november. Vi ska anonymt angripa judiska mål. Vi är ute efter judar eller företag som ägs av verkliga judar. Inga halvjudar eller sionister. Ert uppdrag nästa månad är att undersöka om det finns judiska mål i ert område. Det är topphemlig information.”

Senare korrigerade Jacob Vullum Andersen tillkännagivandet i samma Signal-grupp:

“Jag har precis fått besked att aktionen på Kristallnatten ska inte vara riktat mot judiska privatadresser, men mot butiker och kända judars adresser.”

Meddelandena är nedskrivna som åklagaren läste högt i rätten. Det var inte möjligt att skriva av dem ordagrant i samband med rättegången.

Trots Simon Lindbergs korrektion så blev det i samband med aktionen också satt Davidstjärna-klistermärken på privatpersoners brevlådor.

De två åtalade i målet har via deras försvarsadvokater nekat och de har än så länge valt att inte uttala sig i rättegången.

Nordiska motståndsrörelsen högsta ledare Simon Lindberg har inte svarat på när Redox sökt honom. Han är inte åtalad i målet.