Nordfront och hets mot folkgrupp-lagstiftningen

Förra veckan 16 mars hölls en muntlig förhandling angående yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp mot Nordiska motståndsrörelsens ansvariga utgivare för Nordfront. Marcus Hansson är en ledande aktivist i NMR näste 3 (Skåne och Blekinge) och utnämndes hösten 2019 till ansvarig utgivare. Den tidigare ansvariga utgivaren Markus Larsson hade då lämnat NMR och gått till utbrytargruppen Nordisk styrka. Marcus Hansson är ansvarig utgivare för de två sidorna Nordfront och Nordisk Radio medan den nyligen utsedda nästeschefen för Näste 7 (Småland och Öland) Hampus Maijala är ansvarig utgivare för Motståndsrörelsens aktivistsajt. Han är även åtalad för hets mot folkgrupp för kamprapporter som publicerats på den nya sidan. Eftersom äldre kamprapporter som tidigare legat på Nordfront nu nypubliceras på den nya sidan så anses de vara nya fall av hets mot folkgrupp.

Under åren så har alla ansvariga utgivare för Nordfront, och dess föregångare Patriot.nu (förutom den allra första), blivit åtalade och fällda för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Men sedan den 1 januari 2019 finns det en ny lagstiftning som ändrade hur Justitiekanslern, JK, hanterar hets mot folkgrupp.

6 §  Om en utgivare av en databas enligt 1 kap. 4 § första stycket 2 a–c har underrättats av Justitiekanslern eller målsäganden om att databasen innehåller viss information som kan utgöra yttrandefrihetsbrott, och utgivaren inom två veckor efter det att underrättelsen togs emot tar bort informationen ur databasen, kan han eller hon inte hållas ansvarig för informationen. Detta gäller endast om det kan antas att informationen började tillhandahållas ur databasen tidigare än ett år innan underrättelsen.

JK skickar brev till den ansvariga utgivaren som får en chans att ta bort det specifika stycket, eller bilden, som anses utgöra hets mot folkgrupp. Om det tas bort så kommer inte åtal väckas. Den ansvariga utgivaren Marcus Hansson skrev i en krönika att han inte kommer böja sig för JK.

Justitiekansler Marie Heidenborg, vi vet om att du hatar yttrandefrihet för vita människor – annars hade du aldrig fått positionen som Justitiekansler av regeringen. Vi tänker inte böja oss för din vilja att vi skall ta ned det material från Nordfront som jag har lyft fram i texten. Jag som ansvarig utgivare meddelar härmed dig att du kan ta dig i röven och att vi ses i rätten!

Men NMR har inte följt en konsekvent linje, en stor antal brottsliga inlägg har tagits bort under Marcus Hansson utgivarskap, innan de senaste åtalet. Juridikfronten rapporterar om detta i en artikel i maj 2020. 502 misstänkta hets mot folkgrupp hade rensats från Nordfront.

Marcus Hansson. Foto: Viktor Pressfeldt.

Den 6 maj 2020 väckte JK åtal vid Falu tingsrätt mot Marcus Hansson för två fall av hets mot folkgrupp och den 8 september 2020 gjordes en tilläggsstämning för ytterligare två fall. I oktober 2020 hölls rättegången, utan jury på den åtalades önskan, där han dömdes för ett fall av hets mot folkgrupp. Av de andra tre punkterna så friades han på en punkt gällande en tröja med texten “HEIG ISEL”, ett anagram på sieg heil, vilket rätten inte ansåg vara tillräckligt explicit. De två åtalspunkterna lades ner med motiveringen:

Justitiekanslern har inte lagt ned åtalen på den grunden att tillräckliga skäl att Marcus
Hansson är skyldig till de påstådda brotten inte föreligger, enligt 20 kap 9 § andra
stycket rättegångsbalken. Snarast är detta att jämställa med nedläggning på grund av
åtalspreskription.

Straffet bakades in i det fängelsestraff han fick för sin delaktighet i ett bråk i Lund 2019, som vi skrivit om här. Marcus Hansson och hans advokat valde att överklaga till Svea hovrätt som kommer avgöra målet utan förhandlingen 8 april 2021.

Den 23 november 2020 väckte JK åtal för ytterligare sju fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp mot Marcus Hansson. Den 1 december gjordes en tilläggsstämning för ytterligare elva fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, totalt arton fall. Vid detta åtalet bestämdes det att åtalet skulle avgöras med jury som togs fram vid en muntlig förhandling den 16 mars 2021. Den nya rättegången planeras äga rum senare i vår.

I februari 2021 meddelade JK att de hade öppnat en ny förundersökning mot Marcus Hansson angående 175 fall av hets mot folkgrupp. Den förundersökningen pågår än men osannolikt att så stort antal fall går till åtal.

Normalt bruka NMR byta ut den ansvariga utgivaren efter två åtal men Marcus Hansson är ännu ansvarig utgivare. NMR har pendlat mellan att låta någon aktivist med ingen anknytning till Nordfront stå som ansvarig utgivare men Marcus Hansson är i högsta grad delaktig och skriver artiklar, främst med fokus på det de kallar “judefrågan”.

Förutom hets mot folkgrupp åtalen så väntar Marcus Hansson på åtal i ett mål angående grov skadegörelse som vi skrivit om här.

Juridikfronten som står bakom flera av de anmälningar om hets mot folkgrupp på Nordfront och även ingående har behandlat hur hets mot folkgrupp lagstiftningen påverkar är rekommenderad läsning.