Nu har nazistledarens hantlangare fått sin dom.

Detta är en översatt artikel från danska Redox, läs originalet här. Alla foto är Redox.

En långdragen sinnesundersökning uppsköt höstens dom för en av de två nazisterna som dömdes skyldiga i målet om antisemitisk skadegörelse. På tisdagen fick han sin dom.

Det gav en speciell känslan i hela landet när Randers vaknade upp den 9 november 2019 till en omfattande skadegörelse på stadens judiska gravplatsen samt en lokal bank. Nazister från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade på årsdagen för Novemberpogromen (även känt som Kristallnatten) genomfört en koordinerad skadegörelseaktion mot judiska mål i staden.

Hösten 2020 dömdes nazistledaren Jacob Vullum Andersen till ett års fängelse i målet medan hans medgärningsman Søren Lau Kjeldal fick domen uppskjuten för han skulle genomföra en sinnesundersökning. Nu har han blivit undersökt och i tisdags dömde rätten i Randers honom till ett fängelsestraff på nio månader.

Häktade för skadegörelse

Några få dagar efter skadegörelsen 2019 på den judiska delen av Östra kyrkogården och på banken Kronjylland i Randers blev Jacob Vullum Andersen och hans medgärningsman Søren Lau Kjeldal anhållna och misstänka i målet av Östra Jyllands polis.
Jacob Vullum Andersen är en av NMRs absolut viktigaste personer i Danmark. Polisen hade tillräckligt med bevis mot honom så att en domaren vid rätten i Randers häktade toppnazisten och hans följeslagare i fyra veckor. Sedan väcktes det åtal mot de bägge.
De blev åtalade enligt den grova skadegörelse paragrafen, som inkluderar skadegörelse av “systematisk och organiserad karaktär”. Den omfattande skadegörelsen innebar övermålning av 84 gravstenar med NMRs gröna färg, sex välta gravstenar och på den sista gravstenen var det påklistrat en gul davidsstjärna med texten “Jude”.

Exakt den gula davidsstjärna med det tyska ordet för jude var samma symbol som nazisterna tvingade tyska judar att bära synligt på kläderna i Hitlers Tyskland. Som konsekvens av att skadegörelsen utfördes på en kyrkogård blev de två även åtalade för kränkning av griftefriden under skärpta omständigheter, då griftefriden var kränkt med “bakgrund i annan etnisk bakgrund, tro, sexuell orientering eller liknande”, som det heter i rättens dom.

De två nazisternas blev åtalade för att samma natt som kyrkogårdsskadegörelsen ha kastat svart, grön och vid målarfärg på banken Sparekassen Kronjyllands filial i Randers. Banken blev ett mål för byggnaden har en davidsstjärna avbildad på fasaden.

De två nazisterna är bl.a dömda för skadegörelse mot banken Sparekassen Kronjyllands avdelning i Raders efter ha kastat målarfärg på fasen var en davidsstjärna är avbildad. Foto: Redox.

Utöver åtalade för omfattande skadegörelse blev både Jacob Vullum Andersen och Søren Lau Kjeldal även åtalade för strafflagens paragraf 266b, den så kallade rasismparagrafen, då åklagaremyndigheten bedömde att skadegörelsen hade propagandamässiga karaktär och utfördes med tanke på spridas i en bredare krets, var syftet var att nedvärdera en specifik grupp personer på bakgrund av deras ras, etniska bakgrund eller tro.

Jacob Vullum Andersen blev även åtalad för ytterligare sju tillfällen av överträdelse av rasismparagrafen, då han på den sociala media VK hade publicerat sju bilder som åklagaremyndigheten ansåg rasistiska, antisemitiska och homofobiska och delat med syfte att spridas i en större krets.

Förutom åtalet för skadegörelsen mot den judiska gravplatsen och banken Sparekassen Kronjylland blev de bägge nazisterna även åtalade för skadegörelse mot en regnbågsfärgad mångfallsbänk som Aarhus kommun hade ställt fram som en symbol för kampen mot homofobi i fotbollen.

Som russinen i kakan blev Jacob Vullum Anderson tack vare den krypterade kommunktionstjänsten Signal åtalad för att ha uppmanat tre andra gärningsmän att angripa och utföra skadegörelse på det kommunistiska bokcafeet Spartakus i Aarhus. Jacob Vullum Andersen blev även åtalad för ha tillhandahållit verktygen till gärningsmännen för att utföra skadegörelsen.

Personer från NMR är dömda för att stå bakom grafitimålning och affischer på bokcafet Spartakus. Foto: privat.

Skyldiga till samtliga punkter

Tingsrättsmålet mot de två nazisterna avslutades i första omgången 16 oktober 2020. Bägge de åtalade nazisterna förklarade sig oskyldiga till alla åtalspunkter. Både Jacob Vullum Andersen och Søren Lau Kjeldal befanns skyldiga på samtliga ovanstående åtalspunkter. Jacob Vullum Andersen bad om betänketid efter dom, som i hans fall löd ett års fängelse, att överklaga men i slutlängden så accepterade han domen. Samtidigt ska både Jacob Vullum Andersen och Søren Lau Kjeldal betala rättegångskostnader samt ersättning till bl.a Sparekassen Kronjylland.
Søren Lau Kjeldal ansågs även skyldig till samtliga åtalspunkter. Den 16 oktober 2020 var det endast frågan om skyldig som avgjordes i Søren Lau Kjeldal mål. Hans straff blev uppskjutet och skulle avgöras efter en sinnesundersökning hade genomförts. Resultatet av sinnesundersökningen lades fram vid rätten i Randers på tisdagen och den fann att Søren Lau Kjeldal är lämplig för fängelse och att han inte hade en psykisk störning när brottet ägde rum. Rätten dömde därför honom till ett fängelstraff på nio månader. Søren Lau Kjeldal tog emot domen på plats och efter diskuterat det med sin försvarsadvokat är den sista punkten i målet satt.

Ordern till skadegörelse kom från Sverige

Det var inte en tillfällig eller spontan ide som fick Jacob Vullum Andersen och Søren Lau Kjeldal att begå den omfattande skadegörelsen blir tydligt när förundersökningen, som Redox har fått insikt i, gås igenom.
Av förundersökningen framgår det att aktionen mot judiska mål var välplanerad och koordinerat. Initiativet till aktionen kom från allra högsta nivå i NMR. Redan den 7 oktober blev det första spadtaget till aktionen taget. I ett meddelande hittat på Søren Lau Kjeldal telefon, och som skickades till “näste 1+3” som är de NMR kallar sina avdelningar, framgår det att det hade kommit ett “direktiv” från den svenska nazistledaren Simon Lindberg som är högsta ledare för NMR i hela Norden. Direktivet uppmanade de danska nazisterna att på Kristallnatten skulle det utföras en “pannordisk aktion” var olika judiska mål skulle “angripas”. Det var Jacob Vullum Andersen som vidarebefordrade ordern från den svenska ledningen till Danmark.

Skadegörelsen mot judiska gravplatsen och Sparekassen Kronjylland

Att Jacob Vullum Andersen och Søren Lau Kjeldal planerade att följa direktiven från deras svenska ledare syns i meddelande som hittades på Søren Lau Kjeldal telefon. I förundersökningen skickade Jacob Vullum Andersen kvällen den 8 november ett besked till Søren Lau Kjeldal där han frågar om Søren Lau Kjeldal “har fått ordning på att få in målarfärg i en ballong”, vilket Søren Lau Kjeldal bekräftar. Senare samma kväll 21.22 skriver Jacob igen till Søren Lau Kjeldal. Denna gången lyder meddelandet; “vad säger du om att vi väntar ett par timmar och sen gör vi det?”. Meddelandet följer Jacob upp med ett telefonsamtal till Søren Lau Kjeldal 22.48.
Klockan 01.26 är det igen aktivitet på Søren Lau Kjeldal telefon. Han skriver till Jacob Vullum Andersen; “1 min, det fortsätter att komma bilar och fotgängare”.

På övervakningsvideon från Sparekassen Kronjylland kan man enligt referatet i förundersökningen klockan 01.27 se en person som “slungar något mot byggnadens fasad”. I förundersökningen är det beskrivit att redan kl 01.17 kan man på övervakningskameran se en person som kastar ett objekt mot byggnaden.

Søren Lau Kjeldal (tv) och Jacob Vullum Andersen (th) ses här i Randers i samband med rättegången i oktober. Foto: Redox.

Förutom de belastande meddelande som hittas på Søren Lau Kjeldals telefon hittade polisen ytterligare bevis mot de två nazisterna i förbindelse med husrannsakan på deras hemadresser. Det framgår av förundersökningen att polisen hittade bilder av skadegörelsen på både Jacob Vullum Andersens telefon och dator och att han även dagen efter skadegörelsen hade sökt på internet om skadegörelsen innan det var offentligt känt. Förundersökningen berättar också att en undersökning av det använda Google-konto på en dator hittade hos Jacob visade det att det hade varit aktivitet på kontot natten till den 9 november mellan 00.20 och 01.20. Den aktiviteten kunde spåras till Udbyhøjvej, var den judiska gravplatsen ligger. I förbindelse med husrannsakan hos Jacob i hans privata hem fann dessutom polisen svart sprayfärg och “märken med gula judestjärnor”, som är identiska med de som hade satts på gravstenen på den judiska gravplaysen.

När polisen genomförde husrannsakan fann de även en lång rad belastande bevis. Enligt förundersökningen fann polisen “kläder, skor, sportväska, sprayburkar, målarburkar och roller med grön målarfärg”. De fann även “två paket med ballonger”, var det ena paketet hade rester av grön målarfärg. Den tekniska undersökningen visade dessutom att “det talar för” att det är samma målarfärg som blev använt i skadegörelsen mot judiska gravplatsen. Slutligen fann polisen också en “sprayburk med grön målarfärg” var de kunde konstatera att Jacob Vullum Andersen hade satt sina fingeravtryck.

Med den bakgrunden och flera vittnen i målet så ansågs de två nazisterna skyldiga under alla omständigheter.

Zyklon-B och mord på “parasiter”

Jacob Vullum Andersen åtalades även för sju fall av brott mot rasismparagrafen efter han delat grovt rasistiska bilder på den sociala media VK.
De bilder som Jacob Vullum Andersen lagt upp på VK har Redox tidigare rapporterat om och det är öppen rasism och antisemitism. En av bilderna kan ses nedan.

Den 11 december 2018 delade han en bild md motivet på tre burkar med motivet “Zyklon B giftgas!” och med tillhörande kommentar var det på danska stod “Glad Hanukkah!”.

På en av bilderna kan man se ett par burkar med en etikett med orden “Zyklon B giftgas” och Jaocb skrev som kommentar “”Happy Hanukkah”. Zyklon B var den giftgas som nazisterna använde för att gasa judar under Förintelsen.

Under husrannsakan hemma hos Jacob Vullum Andersen hittade polisen de avbildade burkarna med samma etiketter visar förundersökningen.

En annan bild som Jacob Vullum Andersen delade var inte mindre makaber. Bilden visar en rasistisk kariktyr av en jude som avbildas som en drake med lång näsa och kippa och som slåss med en riddare som är iförd NMRs symbol på bröstet som kämpar mot draken. Texten på bilden lydde “Bli aktivist och hjälp till att döda parasiten”, och Jacob har själv lagt till texten “Bli aktivist i Nordiska motståndsrörelsen”.

Rätten fann Jacob Vullum Andersen skyldig i samtliga av de sju tillfällena som rätten bedömde var alla brott mot rasismparagrafen och att bilderna var menat “att spridas i en större krets”.

Søren Lau Kjeldal har inte besvarat Redox förfrågan om kommentar.

Jacob Vullum Andersen kommenterar i ett meddelande till Redox. Här skriver han att domen enligt honom “är ovanligt sträng i jämförelse med lagöverträdelserna som normalt bara resulterat i böter. Målet visar att det är stor skillnad utifrån vem som begår brottet”. Han förklarar dessutom att han tycker inte att rätten har lagt fram bevis för att han har begått gravskändelsen och han fasthåller sin oskuld i skadegörelsen mot den judiska gravplatsen.
Han menar dessutom att hela målet var arrangerat för att polisen skulle få bättre inblick i Nordiska motståndsrörelsen och att han nu betalar priset för polisens aktion mot organisationen.