Nazistkoppling vid grova vapenbrott utreds inte

Den 15 april 2021 kallades polisen till en fastighet i centrala Göteborg, med anledning av att en berusad man stod och slog sönder elcentralen. Det visar sig att mannen bodde i huset och vid kroppsvisitation fann polisens skarp ammunition och beslutade om att genomföra husrannsakan. Där fann de ett stort antal vapen, ammunition och krut men även nazistisk propaganda.

Den 40-åriga mannen som nu åtalas för grovt vapenbrott och skadegörelse är tidigare medlem i Svenska motståndsrörelsen (SMR) och deras fortsättning Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Mannen ansökte som stödmedlem i slutet på 2013. Han kontaktade organisationen och sade sig vara intresserad av att hjälpa till med att skriva nyheter på nyhetssidan Nordfront. Mannen var sedan aktiv ett par år inom SMR/NMR. Han fortsatte visa intresse för den nazistiska rörelsen och beställde 2017 nationalsocialistiska böcker från webbshopen Midgård.

En polis vittnar om att de i lägenheten hittade både nazistpropaganda men även tröjor från både Hells Angels och Bandidos. Han säger fynden gav honom en dålig känsla.

Undertecknad vill återigen understryka att KÄNSLAN av den gripen inte är så bra. Detta på grund av vad som tidigare nämnts angående dennes kopplingar, historik och domar kring vapen, de fynd som anträffas hemma hos honom, att den gripne gömmer vapen på ställen för att troligtvis försvåra letandet av vapen vid eventuell husrannsakan och så vidare.

Polisen hittar i lägenheten inte mindre än 10 tillståndspliktiga skjutvapen jämte en mängd vapendelar samt ammunition. Vapnen var till stor del medvetet gjorda obrukbara men enligt Nationellt forensiskt centrum (NFC) går de att åter göra brukbara och därför anses tillståndspliktiga.

I polisförhören får den brottsmisstänkte inga frågor om den nazistiska propagandan eller om motiv för vad han skulle ha vapen till. Han uppger att han bara samlade på vapnen av privat intresse, ett svar som de flesta som blir åtalade med stort antal vapen uppger. I de tidiga förhören hävdade han att de inte var hans vapen och att han bara förvarade dem åt andra men i senare förhör tog han på sig att det är hans vapen men att inget av dem var funktionsdugligt.

I slutet av juni döms mannen till två års fängelse för skadegörelse och grovt vapenbrott.

De senaste fyra åren är det inte mindre än tre härvor med nazister där polisen har beslagtagit vapen, dynamit, dödslistor och stor mängd nazistpropaganda. I alla tre fallen har varken polisen eller säkerhetspolisen ordentligt utrett kopplingen till organiserade extremhöger.

Tidigare i år dömdes även en annan tidigare aktivist i Göteborg med bakgrund i Svenska motståndsrörelsen för vapenbrott och innehav av 9 kg dynamit. Mannen hade även varit aktiv i Soldiers of Odin. Polisen hade 2017 stött på honom påverkad och gjort husrannsakan, där de fann ett stort antal vapen men även namnlistor över politiska motståndare. Säkerhetspolisen kopplades in men efter två veckors häktning släpptes mannen. Sedan tog det över fyra år innan han dömdes för grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, dömd till ett år och tre månaders fängelse. Trots polisen hittade listor på vänsteraktivister och journalister så valde Säkerhetspolisen att inte ens kontakta de berörda personerna och informera dem.

2017 dömdes tre nazister som var aktiva i Nordiska motståndsrörelsen efter en serie bombdåd i Göteborgstrakten.

Dömda nazister som ledningen övergav

I fallet med de tre nazisterna som senare fälls för allmänfarlig ödeläggelse i två fall (de frias för ett tredje, det enda bombdådet där en person kom till skada) så observerades nazisterna köpa delar till bomber medan Säkerhetspolisen bedrev spaning på dem. I utredningen förekommer ett stort antal nazister. I slutet av maj 2021 släpptes den sista av de tre nazisterna. Minst en av de tre har fortsatt ha kopplingar till högerextrema organisationer och blev 2020 utvisad från Polen där han ska ha vapentränat med andra nazister.