Kyrkovalet en golgatavandring för Alternativ för Sverige

Partiet Alternativ för Sverige har riktat blicken mot himlen i kyrkovalet, men valkampanjen vägrar lyfta. Det är ett trött parti som går till val, utan att få till den uppmärksamhet och energi som behövs för att bryta igenom tystnaden i ett redan på förhand undskymt val som få medborgare röstar i. Valkampanjen har snarare blivit en golgatavandring, ett försök att hålla partiet vid liv för att hoppas på en pånyttfödelse till nästa års riksdagsval.

Torgmötet i Stockholm den 4 september var tänkt att ge partiets mobilisering en boost genom att bjuda in den danska politiska provokatören Rasmus Paludan, som 2020 blev medlem i partiet. Men en vecka innan torgmötet offentliggjorde kvällstidningen Extrabladet hur Paludan använde sitt danska parti Stram kurs chatkanaler på Discord för att sexchatta med unga pojkar. I det tysta har partiet försökt skademinimera en annan skandal, där de fasat ut sin enda medlem med kommunalt mandat – 22 åriga Gustav Pettersson i Växjö – efter han dömts för misshandel och våld mot tjänsteman efter att ha angripit två personer från socialtjänsten. Pettersson var partiets toppnamn till Växjö stift och arbetade för altmediasajten Exakt24. Kvar som dragplåster inför kyrkovalet finns bara partimedlemmen, Nya tiderskribenten och prästen Axel W Karlsson, som fått gå från både Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna.

Det har genomförts flera granskningar av Alternativ för Sveriges valkandidater (se här, här och här). Men hur mår partiet idag?

Partiet utan partiorganisation

Alternativ för Sverige bildades ur uteslutningen av Gustav Kasselstrand och William Hahne ur Sverigedemokraterna våren 2015. Kasselstrand och Hahne var då ordförande respektive vice ordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund (SDU). Trots de uteslöts ur partiet lyckades deras falang behålla makten över ungdomsförbundet genom nya ordföranden Jessica Ohlsson och vice ordförande Adam Berg. Sverigedemokraterna svarade genom att kapa banden till ungdomsförbundet. SDU hade då 4 500 medlemmar. Efter ett sabbatsår från politiken grundande SDU-kvarteten Kasselstrand, Hahne, Ohlsson och Berg partiet Alternativ för Sverige hösten 2017. De lanserade det i mars 2018 inför riksdagsvalet. Förutom ungdomsförbundet fick de med sig delar av Sverigedemokraterna Stockholms stad (framför allt Östermalm), som SDU kuppat makten över, samt Sverigedemokraterna i Haninge och delar av Göteborg. Sverigedemokraternas riksdagsledamöter Jeff Ahl (tidgare SDU) samt Sverigedemokraternas tidigare partiordförande Mikael Jansson hoppade innan valet över till det nybildade partiet.

Till skillnad från Nationaldemokraterna, den tidigare utbrytningen ur Sverigedemokraterna 2001 som främst organiserade sig kommunalt med lokala listor, valde Alternativ för Sverige att bara ställa upp till riksdagsvalet med en förhoppning om en snabb valseger. Organisationsmodellen skulle vara “flexibelt valrörelseanpassad” och byggdes kring aktivister och torgmöten, dit stora delar av extremhögern och althögern sökte sig. Som parti byggde AFS på att lyfta två frågor: “Vår viktigaste fråga är återvandringen. Vi ska inför valet presentera tydliga och seriösa beräkningar på hur många probleminvandrare som måste lämna landet. Vi ska vara Sveriges ledande kraft för EU-utträde, Swexit.” Partiets valrörelse blev ekonomisk möjlig genom att en partimedlem gjorde ett lån på en miljon kronor till AFS, som ska återbetalas om partiet kommer in i riksdagen.

Kasselstrand hoppades på en snabb valframgång, likt Ny demokrati 1991, och kunna rida på en högerpopulistisk våg med Brexitbeslutet och Trumps valseger i ryggen, men framgången uteblev. I riksdagsvalet 2018 fick de enbart 0,3%. För att hålla liv i partiet ställde de sig trots sin EU-kritiska Swexitlinje direkt upp i Europaparlamentsvalet våren 2019, där de fick 0,5%.

Generationskifte uppåt – från ungdomsförbund till boomers

Nu bedriver Alternativ för Sverige sin tredje valrörelse på fyra år. Ambitionen är nu att få ett mandat i kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. På bara fyra år har partiet förändrats och flera av grundarna från SDU lämnat styrelsen (Hahne, Ohlsson, Berg samt Marcus Jonsson från SD:s Samtiden). Partiet har under pandemin tappat de yngre deltagare som drogs till de stökiga torgmötena och demonstrationerna som gav AFS allt mediala uppmärksamhet. Från 3500 medlemmar i SDU 2015 hade partiet vid rikskongressen november 2020 sjunkit till 1600 röstberättigade betalande medlemmar. Skiftet från ett ungt parti till ett boomerparti syns i beslutet att ställa upp i Kyrkovalet. Två tredjedelar av deras 66 kandidater på vallistorna är mellan 55-74 år.

Gustav Kasselstrand flyttade från Sverige, till Helsingfors där han har flickvän och barn, och sköter nu partiet på distans. Rikskongressen den 28 november 2020 fick hållas på Zoom med 62 ombud från partiets nystartade kretsar. Alternativ för Sverige har nu kretsar med en kretsledning i cirka 20 av Sveriges 29 valkretsar, enligt dem själva. På kongressen tonade partiet ner sina målsättningar: deras ambition är ett nå ett mandat i kyrkomötet. Inför riksdagsvalet hoppas de nå 3 000 medlemmar och siktar på att tredubbla antalet röster till 1 procent. “I valet 2022 kan det eventuellt bli aktuellt för partiet att kandidera med listor i ett litet antal kommuner där chanserna för mandat är goda, men osvuret är bäst”, skriver de i dokumentet “Inriktning för partistyrelsens arbete”. Den kaxiga attityden från valrörelsen 2018 är som bortblåst.

Alternativ för Sverige hade från valrörelsen 2018 sparat 1,7 miljoner kronor till Europavalet. Dessutom drog de under 2019 in runt en halv miljon på medlemsavgifter och 700 000 på dontationer. Men utgifterna 2019 blev större än inkomsterna, med kostnader på 2,5 miljoner (där löner, logi och reklam utgjorde merpartet av kostnaderna). Vid tidpunkten för rikskongressen uppgick partiets kassa till 700 000 kronor.

 

Omar Filmerson

Yvonne Lindholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiltrationen

Med partiledaren i Finland drivs partiet i sin dagliga praktiska verksamhet av partisekreteraren Yvonne Lindholm, som äger partilokalen Sveahuset i Huddinge, tillsammans med den ena kretsansvarige för Stockholm, Marie Axelsson Ahl, mamma till styrelseledamoten och före detta riksdagsmannen Jeff Ahl. Med partiledaren frånvarande och det gamla SDU-gänget ute ur styrelsen har makttomrummet fyllts av andra. Det så kallade “Nätverket”, en nationell struktur som verkar genom infiltration i det dolda – av övriga extremhögern benämnda som en “nationell frimurarordern” – sprungna ur resterna av det nedlagda partiet Nationaldemokraterna och deras organisatör Tor Paulsson, har tagit över Stockholmsavdelningen. Axelsson Ahl delar ansvaret för Stockholmskretsen med Nätverkets Omar Filmersen. Det är Nätverket, under namnet Education4Future, som under pandemin stått för en stor del av verksamheten i Sveahuset, med tillställningar som Alternativa bokmässan och Stödgalan för utsatta svenskar. (Läs mer här). Nätverkets infiltration av Alternativ för Sverige har bidragit till att övriga extremhögern börjat distansiera sig från partiet, samma grupperingar som tidigare utgjorde en viktig beståndsdel i partiets gatumanifestationer. De enda yngre aktivister kvar kring Alternativ för Sverige är Christian Petersons aktivistmiljö i Göteborg kring sajterna Exakt24, Avmaskerat och Nya riks. Det är Petersons aktivistkrets som plockats upp till Stockholm för att sköta skolbesök inför torgmötet och hålla i mediearbetet.

Valet 2022 närmar sig. Kyrkovalet är bara ett språng på vägen. Frågan är bara om Alternativ för Sverige håller hela valrörelsen ut.