Högerextrem sekt tog över coronaprotesterna

Coronaförnekarna, eller Frihetsrörelsen som de kallar sig själv, håller lördagen den 30 oktober sin fjärde demonstration mot pandemibekämpningen: Frihetsmarschen. Denna gång är temat ”Stoppa medical apartheid”, mot vaccinpass och vaccinering av barn, och kommer att genomföras som ett fackeltåg från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Tidigare manifestationer har extremhögern flockats som flugor kring en sockerbit kring dem, med både med sina gatuaktivister och sin alternativmedia. Nu har extremhögern och Frihetsrörelsen helt flutit samman.

Som arrangörer för demonstrationen står Frihetsrörelsen, Frihet Sverige, World Freedom Alliance och altmediasajten Newsvoice. Samma dag hålls extremhögerns bokmässa för tredje gången, nu omdöpt till Svenska Bok och Mediemässan. Bokmässan är förlagd så att den avslutas när Frihetsmarschen börjar. Frihetsrörelsens organisatörer deltar som paneldeltagare under bokmässans samtal. Efter manifestationen hålls den gemensamma efterfesten i bokmässans lokaler. Anmälan till festen görs till Frihetsrörelsen. Tillsammans utgör de en heldag i ett koordinerat initiativ att samla deltagare från hela Sverige.

Hur kunde vaccinmotståndarna ätas upp av extremhögern? Svaret finns i den infiltrationsstrategi nätverket kring Tor Paulsson, Sverigedemokraternas och Nationaldemokraternas före detta partiorganisatör, utvecklat. 30 oktober blir kulmen på en verksamhet han bedrivit i det dolda i över tio år.

Nätverket

Tor Paulsson kallar sig nu för tiden för Tobbe Larsson. Han uteslöts ur Nationaldemokraterna efter att ha misshandlat sin dåvarande hustru på en partitillställning på midsommarafton 2004. Efter avtjänat fängelsestraff försökte han på olika sätt ta tillbaka Nationaldemokraterna och dess tidning Nationell idag, genom olika kupplaner och intrigerande i kulisserna. Han byggde upp ett nätverk av förtrogna, som kom att kallas kort och gott för Nätverket. Nätverket verkade genom infiltration och cellbildningar i andra nationella organisationer, en strategi som orsakade mycket konflikter och interna konfrontationer. Den röda tråden i Tor Paulssons/Tobbe Larssons arbete är att verka genom samlande fronter, oftast kring yttrandefrihet som symbolisk fråga att enas kring. När organisationer och privatpersoner närmat sig nätverket har han steg för steg invigt dem i Nätverkets verkliga budskap om kampen mot ”globalisterna”, den konspirativa ordning som styr världen i det dolda.

Under Folkets demonstration (2015-2017) närvarade Tor Paulssons nätverk i namnet av Yttrandefrihetsrörelsen. Sedan 2020 använder de namnet Education4future och har byggt upp en hel uppsjö nya frontorganisationer: Media4Future, insamlingsstiftelsen Blågula stiftelsen och hjälporganisationen Blågula korset. Förutom sina föreläsningar där nationalistiska föreställningar blandas med konspiracistiska, som vaccinmotstånd och coronaförnekelse, har Nätverket specialiserat sig på självhjälpskurser och poddar, med personlig coachning och mentorskap. Tor Paulsson/Tobbe Larsson beskrivs aldrig i den egna retoriken som strukturens ledare, utan bara en hjälpande hand som osjälviskt kliver in och ger alla projekt lite coachning och backup. Formellt leds Education4Future av Eva Donell, som saknar någon komprometterande historia inom den nationella rörelsen.

Paulsson har lyckats värva en hel del nationella profiler att fronta sitt projekt: författarinnan Katerina Janouch, tvprofilen och relationscoachen Lennart Matikainnen, friidrottaren Alexander Söerberg, författaren Arne Weinz. Nätverket har även knutit till sig stora delar av högerns alternativmedia, genom Vavra Suk (Nya Tider), Erik Almqvist (Exakt24), Sanna Hill (Nya Tider), Izabella Jarvandi Nilsson (Exakt24, Perspektiv tv), Christian Peterson (Exakt24, Avmaskerat), Magnus Stenlund (Swebbtv – där också Janouch och Matikainen är programledare). Paulssons nätverk har också utnyttjat svagheterna i Gustav Kasselstrands valkampanjeorganisation Alternativ för Sverige – de har fyllt partiet med sina egna lokalorganisatörer och tagit över Stockholmsavdelningen genom Omar Filmersson.

Markus Andersson, Nya Dagbladet på Frihetsrörelsens 1 maj

De grupperingar inom extremhögern som tidigare haft med Tor Paulssons/Tobbe Larssons infiltrationsförsök att göra; såsom Det fria Sverige (startad ur spillrorna av Svenskarnas parti), podden Motströms (fd Nordisk ungdom), Nya dagbladet (drivs av tidigare medlemmar i Nationaldemokraterna) och Nordiska motståndsrörelsen har ställt sig fientliga till nätverket och Tor Paulssons projekt. I en rad artiklar och poddar har de avslöjat hur Paulsson/Larsson byggt upp sin struktur och lyft fram de attacker han riktat mot andra nationella. Som en markering arrangerar Det fria Sverige sin egna bokmässa, Logikdagen, i sin lokal Svenskarnas hus i Älgarås.

Frihetsrörelsen

För ett år sedan, hösten 2020, började det hållas demonstrationer i Stockholm mot coronavaccineringen och pandemibekämpningen. Arrangörsgruppen byggde tidigt upp ett internationellt nätverk, World Freedom Alliance, som fick sin debut i en manifestation den 31 oktober 2020 i Kungsträdgården och formellt bildades dagen efter, den 1 november. WFA bildades av före detta läkaren Mikael Nordfors och hans dotter Maneka Helleberg. Som ungdomsorganisatör för WFA var Stockholmaren Max Winter. Som svensk avdelning av sin ”internationella” organisation startades Frihet Sverige, frontad av Maneka Helleberg, Max Winter och Filip Sjöström. Efter att ha gjort smådemonstrationer under vintern beslöt Winter och Sjöström att samla till en större manifestation den 6 mars på Medborgarplatsen i Stockholm, den så kallade Tusenmannamarschen. De tog nu namnet Frihetsrörelsen.

Frihetsrörelsen var inte de enda att hålla demonstrationer mot pandemirestriktionerna. Från tyska Querdenkenrörelsen kom upprop på globala aktionsdagar, World Wide Rally for Freedom, som koordinerades med amerikanska Qanon-rörelsen. I Sverige kom dessa dagar att övertas av mer lösa initiativ, där extremhögerns olika grupperingar spelade en större roll. Några av demonstrationerna arrangerades av NMR-sympatisören Annie, andra av Nätverkets representationer, genom Erik-Stefan Sagelind och Eva Donell. Frihetsrörelsen satsade enbart på sina egna manifestationer, där de försökte ta över etablerade politiska tillställningar med sina marscher, såsom första maj, nationaldagen 6 juni och Stockholmsveckan i Visby, medan de undvek göra reklam för extremhögerns World Wide-Demonstrationer. Detta orsakade en kritikerstorm mot Frihetsrörelsen i deras sociala medier.

Inför första maj bildar Frihetsrörelsen sitt ”mannabund”, sin skyddsstyrka av män, Freedom Defence Sweden (Max Winter, Jocke Falk, Pierre Tinderfjäll, Samuel Andreasson, Alexander Johansson med flera). Männens initiativ kompletteras av ett kvinnornas. Inför nationaldagen gjordes ett gemensamt videoupprop (Kvinnorna uppmanar männen att agera!) där kvinnor från Nätverket (Marianne Liljeholt, Izabella Jarvandi Nilsson) och Frihetsrörelsen (Felicia Eriksson) gemensamt uppmanar alla män att skydda demonstrationen mot polisen.

 

Som svar på kritiken om att bara promota sina egna aktiviteter började Frihetsrörelsen under hösten ha en mer stödjande roll för alla andra initiativ och hålla dialoger med sina kritiker. På World Wide Freedom Rally 4, den 18 september, gick Frihetsrörelsens aktivister i täten med frontbanderollen och höll i megafonerna. Dagen efter, på fd teveprogramledaren Sandra Wigrens Stå upp för barnen-demonstrationen, mot barnvaccinering, agerade Freedom Defence Sweden skyddsvakter.

Den 25 september höll Frihetsrörelsen ett möte, Frihetsträffen, i Stockholm för att presentera sina planer för hösten och bjöd dit andra organisationer att hålla liknande anföranden. Nu bjöds för första gången Tor Paulsson dit, som berättade om sitt politiska arbete. Frihetsrörelsens Filip Sjöström berättade om mötet för Nya Dagbladet, som svar på deras kritik om att ha infiltrerats av Nätverket. Därpå drogs planerna upp för att hålla en gemensam manifestation och fest i samband med Tor Paulssons bokmässa, dit alla alternativmedierna och konspiracistiska grupperingarna inbjöds delta.

Bokmässan

Konferencier kommer Alexander Johansson att vara, som både är aktiv i Nätverket, Frihetsrörelsen och Freedom Defence Sweden. Konspiracistmiljöerna får ett betydligt större inslag i mässprogrammet än tidigare år, med Filip Sjöström, Max Winter, Petrit Latifi och Pierre Tinderfjäll från Frihetsrörelsen, Glenn Dormer och Hanna Åsberg från Bota Sverige, Agniezka Wilson och Torbjörn Sassersson från Newsvoice samt Conny Andersson, som talare och paneldeltagare. Dessa kommer att tala med extremhögerprofiler som Christian Peterson, Ingrid Carlqvist, Jesper Johansson och Mikael Willgert. Deltagarna på mässan kommer att uppmanas gemensamt ansluta sig till marschen, varefter Frihetsmarschens efterfest kommer att hållas i mässlokalen.

Samma tendens som sker i Sverige kan observeras internationellt. I USA har konspiracistmiljön kring QAnon och vaccinmotståndet hittat sin plats i före detta president Trumps MAGA-paraply. I Tyskland har Querdenkenrörelsen och Alternativ för Tyskland närmat sig varandra. Radikaliseringen av newage-miljön leder via konspiracismen rakt in i extremhögerns famn. En extremhöger som med sina alternativmedier existerar som svans till Sverigedemokraterna, där de ledande företrädarna inom rörelsen kommer ur partiet och har nära kontakt med partiets toppar. Precis som Trump öppnade helt upp för den radikaliserade högerflanken under sin tid vid makten kan nu den svenska hybridrörelsen mellan konspiracism, alternativmedia och ytterhöger expandera i det utrymme det nya konservativa blocket öppnar upp, bland dess gräsrötter.