Nya tider för svensk högerextremism

Det är rökpaus utanför konferensen Identitär Idé på Alviks medborgarhus. Talarlistan är lång och mötet den 1 oktober kommer att pågå till sent på natten. Här samlas den internationella gräddan av teoretiker som tagit på sig att förnya den fascistiska idétraditionen och ompaketera den för en ny tid. Talaren Ingrid Carlqvist, den svenska antimuslimska rörelsens frontnamn, sätter sig med en cigg och pratar med sin poddpartner Daniel ”Conrad” Mensen. Bredvid står talaren Dan Eriksson och Magnus Söderman från nazistiska Motgift, den podd som växte fram ur nu nedlagda Svenskarnas parti.

Bilden är talande. Det här året kommer i backspegeln att betraktas som det året den rasideologiska miljön släpptes in i den ”sverigevänliga” rörelsen kring Sverigedemokraterna. Det här året är också det år då högerkantens alternativmediesajter gick ut på gatan. Det här handlar inte om två separata händelser, utan är samma utveckling.

Två extremhögrar blir en

Tidigare har vi haft två extremhögrar, som hållit distans till varandra. Det har dels varit den rasideologiska etnonationalistiska (Svenskarnas parti och fortsättningen Motgift, Nordisk ungdom, identitärerna kring Motpol och Nordiska motståndsrörelsen) och dels den kulturnationalistiska socialkonservativa strömningen (Sverigedemokraterna, Avpixlat och antimuslimska Dispatch international). De har haft olika organisationer, olika ideologier och olika internationella nätverk. De två extremhögrarna har i år återigen blivit en.

Detta påstående kan verka paradoxalt med tanke på den offentliga debatten. Det påpekas gång på gång att Sverigedemokraterna lämnat sin högerextrema bakgrund och nu blivit ett normalt parti.

Den sista vågen av upprensningar inom SD började just efter ett möte på samma medborgarhus i Alvik för knappt ett och ett halvt år sedan. Då kuppade Sverigedemokraternas ungdomsförbund tillsammans med identitärerna – den intellektuella strömning som axlat rollen att föra fascismen som ideologi vidare – SD:s Stockholmsavdelning och utmanade ledningen inom hela partiet under Jimmie Åkessons sjukskrivning för utbrändhet. De efterföljande uteslutningarna av stora delar av ungdomsförbundet har av Sverigedemokraterna lyfts fram inför högern som ett sista bevis på att partiet skakat av sig sin rasistiska historia.

Alliansens partier, näringslivets lobbyorganisationer och de borgerliga tidningarnas ledarskribenter har alla börjat en diskussion om att det nu är läge att släppa in partiet i värmen och låta dem sitta med vid förhandlingarna.

Samtidigt som denna normalisering pågår sker en radikalisering, två processer som löper parallellt. De sverigedemokratiska framgångarna har alltid vilat på två ben: ett toppstyrt parti har kombinerats med en ”anarkistiskt” uppbyggd nätrörelse. Upprensningarna i partiet flyttade bara folk från det ena benet till det andra. Alternativmedian (Avpixlat, Nya Tider, Ingrid & Conrad-podden, Granskning Sverige) öppnade sina dörrar på vid gavel åt den rasideologiska rörelsen, när den började söka sig ut på gatorna.

Nya tider

Det är alltså nya tider. Extremhögern har i år återigen gått ut på gatorna. Det har tagit en mängd former. Medborgargarden, protestmöten mot boende för ensamkommande och modulhus, matutdelningar till etniska svenskar, återkommande manifestationer varje månad, föredragsserier, pubträffar. Provokationer på 8 mars, 1 maj och under Pride genom egna manifestationer. Det nya är att initiativet kommer från nätsajterna, den så kallade alternativmedian. Aktiviteterna görs med en streamande kamera i ena handen.

Det är på gatorna och sajterna gränsen mot den rasideologiska rörelsen kollapsat. Rasideologiska organisationer som Nordisk ungdom, Nordiska motståndsrörelsen, Motpol och Motgift manifesterar, poddar, föreläser och samarbetar nu obehindrat och öppet med den ”sverigevänliga alternativmedian”, hatsajterna nära Sverigedemokraterna. Central i detta möte har veckotidningen Nya Tider varit. Tidningen har varit snabb på att fånga upp alla olika strömningar och erbjuda dem en plattform i tidningen.

Uppmärksamheten kring Bokmässan i september var bara den välregisserade kulmen på ett längre projekt för Nya Tider att marknadsföra sig hos de sverigedemokratiska sympatisörerna. Att delta på bokmässan var en uttänkt provokation riktad mot det som Nya Tider ser som den kulturella makten i samhället, att stiga in i bestens mage. Målet som hägrar är att uppmärksamheten och gratisreklamen ska hjälpa dem att komma över nästa presstödsgräns.

I debatten runt bokmässan har många kommenterat Nya Tiders närvaro, men få satt sig in i vad tidningen skriver och står för. Vi gjorde därför en genomläsning av alla nummer för att få en samlad bild av vilka teman och tendenser man kan se i tidningen.

Nya Tider startades som Nationell idag, Nationaldemokraternas nyhetstidning. Tabloiden blev den första nationella veckotidningen att erhålla presstöd. Gränserna mellan partiets verksamhet och tidningens var till en början flytande. Men när Nationaldemokraterna drabbades av flera interna splittringar och tappade mark som parti fick tidningen en allt självständigare position. När partiets ledning ville ta över Nationell idag bröt sig redaktionen under ledning av Vavra Suk och Sanna Hill ut ur partiet och startade Nya Tider, med samma redaktionsmedlemmar som förut.

Granskningen av alla nummer av Nya Tider och en genomgång av dess skribenter och redaktörer ger en tydlig bild: tidningen består av en öppen och en dold redaktion. Dold i bemärkelsen att flera av redaktionsmedlemmarna skriver under pseudonym och förekommer aldrig på bild, medan andra fungerar som utåtriktade ansikten för tidningen. Till en början bestod tidningen främst av medlemmar i Nationaldemokraterna. Rätt snabbt släpptes skribenter in från den nyfascistiska bloggportalen Motpol att skriva på kultursidorna.

För att bygga upp ett distributionsnätverk understödde Suk och Hill övertagandet av det nynazistiska nätverket Fria nationalister, framväxta kring Salemmarscherna – 00-talets största nazimanifestationer. Samarbetet redovisades öppet på Sanna Hills blogg. Där beskrivs hur Nationell idags pengar byggde upp den nya organisationen Förbundet Nationell ungdom, förbundets organisatörer gavs anställning och redaktionsmedlemmar hade ledande positioner. I striden mellan partiet och tidningen gick ungdomsförbundet sin egen väg, men föll snabbt samman, och flera av medlemmarna återfinns i dag i Svenska motståndsrörelsen.

I bristen på en parti- eller organisationsstruktur som uppbackning tog Nya Tider istället och närmade sig den konspirationsteoretiska miljön kring sajten Vaken.se och Partiet de fria. Partiet de frias toppar gavs en plattform i Nya Tider och fick ansvar för tidningens satsning på webb-tv. Konspiracistmiljöerna i Nya Tider drog dock inte jämt med varandra, några närmade sig SD och de andra återvände till Partiet de fria.

Istället öppnade Nya Tider dörrarna för den ”alternativmedia” som utvecklats runt Sverigedemokraterna. Tidningen har systematiskt samlat upp de personer som gjort sig omöjliga i SD, från sidor och medieprojekt som Dispatch international, Avpixlat, Fria Tider och Granskning Sverige och erbjudit dem att skriva reportage eller krönikor. De knöt även till sig de fristående akademiker som närmat sig Sverigedemokraterna och skrivit kritiska böcker om invandringspolitiken.

De senare figurerar som krönikörer och ansikten utåt, medan rasideologiska veteraner och konspiracister hålls till tidskriftens dolda redaktion. Huvuddelen av talarna i Folkets demonstration, den ”sverigevänliga rörelsens” återkommande demonstrationer som pågått under ett års tid i omväxlande Stockholm och Göteborg, har knutits till Nya Tider som skribenter och krönikörer. Det var i artiklar i Nya Tider som matutdelningarna för etniska svenskar och Soldiers of Odins gatupatrulleringar lanserades. Anledningen till att det skett en förskjutning från Avpixlat till Nya Tider är enkel – med sitt presstöd kan Nya Tider betala sina skribenter, vilket Avpixlat inte kan.

Rasideologer under pseudonym

Nya Tiders dolda redaktion utgörs av deras grävande reportage- och utrikesskribenter. De rasideologiska aktivisterna skriver under pseudonym, bevakar rättegångar och gör dolda inifrånreportage från antirasistiska demonstrationer och feministiska forum. Det är dessa skribenter som sköter ”informationskrigandet” efter nazistiska attacker, som Kärrtorp 2013 eller knivattacken mot feminister 8 mars 2014 i Malmö, i ett försök att vända förövarna till offer och offren för det rasistiska våldet till förövare. Nya Tiders artiklar uttrycker därigenom aldrig direkt sitt stöd till organisationer som Nordiska motståndsrörelsen, Nordisk ungdom och Soldiers of Odin, utan försöker genom sina artiklar vända bilden av hur dessa skildras och istället presentera en bild hur nationella förföljs och utdefinieras genom att stämplas som ”nazister”. Den våldsamma gatuhögern lyfts in i den bredare nationalistiska familjen och ges beskydd.

Tidningens kultursidor sköts av skribenter med bakgrund i den identitära bloggportalen Motpol. Här kan den identitära och intellektuella nyfascistiska idétradtionen tillåtas blomma fritt. Ett tidigare återkommande inslag var överlevnadstips inför samhällskollapsen och så kallad prepping från en medlem i Svenska motståndsrörelsen. Den rasideologiska högerns artiklar är därigenom en bärande del i Nya Tider, men betydligt mer sofistikerat inlindade än i formen av vulgär rashets och våldsförespråkande.

Nya Tider utmärker sig gentemot övriga ”alternativmedier” genom sitt större geopolitiska fokus – även dessa artiklar ofta skrivna av hemliga skribenter. Världssynen skiljer sig från Sverigedemokraternas antimuslimska syn (”islam mot väst”), genom att snarare betona en konspiracistisk världsbild om en ny världsordning (New world order) och vilka ”dolda makter” som verkar i bakgrunden i varje internationell konflikt. Tidningen har därför en tydlig pro-Assad och pro-Putinlinje. Det är dessa detaljerade analysartiklar, kombinerade med Sanna Hills resereportage ifrån internationella konflikthärdar, som givit tidningens dess popularitet utanför nationella kretsar och placerar tidningen med en fot i den konspiracistiska miljön. Konspiracismen förenar Nya Tiders båda redaktionshalvor, även om synen på Israel och Palestina är en konfliktfråga som skär rakt igenom redaktionskollektivet.

Gudfader Ekeroth

Det pågår därigenom en radikalisering av den sverigedemokratiska svansen – den utomparlamentariska grenen – samtidigt som partiet normaliseras och är på väg att bjudas in till förhandlingsborden. Detta skulle kunna innebära större interna konflikter och spänningar, men så har inte skett. Istället har Sverigedemokraternas ”nolltolerans mot rasism” slutat tillämpas, eftersom de interna konkurrenterna om partiorganisationen nu är borta. Nolltoleransen har alltid varit ett internt maktinstrument, snarare än en uppgörelse med rasistiska strömningar. Det här har Nya Tider skjutit in sig på. Deras mål är nu att värva prenumeranter i de sverigedemokratiska leden. Under Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg och Sverigedemokraternas festival i slutet av augusti genomfördes en propagandaoffensiv med gratisutdelningar och prenumerantvärvning, med uppmärksamheten från bokmässan i ryggen.

Men det är inte bara alternativmedierna som vill in i Sverigedemokraterna, motsatt rörelse sker också. Kent Ekeroth har utnyttjat sin riksdagsplats för att bygga sin egen privata trollfabrik i riksdagskansliet. Genom anställningen av Dick Abrahamsson som sin politiska sekreterare värvade han över Nya Tiders webb-tv-satsning till sig. Abrahamsson, som gick från Partiet de fria till Nya Tider, tog med sig sin konspiracistskara och flyttade verksamheten till riksdagskansliet. Tv-teamet, nu kallat Samhällsmagasinet, producerar dokumentärer som Ekeroth sedan hänvisar till och använder som underlag i interpellationsdebatter i riksdagen, som i sin tur filmas av Samhällsmagasinet och används för att backa upp Ekeroths ställning.

Med värvningen journalisten ”Egor Putilov” fick Ekeroth ytterligare en desinformatör i sin tjänst, med vars hjälp han gjorde en dokumentär åt Avpixlat från flyktinglägren i Grekland. Ekeroths kansli har därigenom börjat aktivt producera material åt högersajterna, inte bara understödja dem organisatoriskt och ekonomiskt.

Det som framstår som en spretig rörelse har funnit ett sätt att arbeta samman, med en tydlig arbetsdelning emellan sig. Så lyckas kampen om inflytande i riksdagen, på gatorna och över opinionen gå hand i hand.

Fakta:

De viktigaste namnen i Nya Tider:

Vavra Suk – chefredaktör, tidigare Nationell idag och Nationaldemokraterna

Sanna Hill – vice chefredaktör, tidigare Nationell idag och Nationaldemokraterna

Stefan Torssell – författare och krönikör

Axel W Karlsson – präst, tidigare SD

Tobias Svensson – debattredaktör – tidigare Nationell idag och Fria tider

”Dan Malmqvist” (pseudonym) – krim- och grävreporter

”Christer Ericsson” (dold) – utrikesredaktör

”Stefan Pettersson” (pseudonym) – krimreporter

Lennart Svensson – kulturredaktör, tidigare Motpol

Roger Sahlström – fotograf, även Avpixlat och Dispatch International

Ingrid Carlqvist – debattartiklar och krönikor, Dispatch international och Ingrid&Conrad-podden

Källor

Samtliga nummer av Nationell idag och Nya tider.

Expo: Det här är Nya tider (2016-08-19)

Expo: Filmande nazistpropaganda – fick jobb hos Ekeroth (2016-09-15)

Aftonbladet: Riksdagen betalade Ekeroths Avpixlat-resa till Grekland (2016-09-15)

Sanna Hill (Nya tider): På plats: Förbundet Nationell Ungdom lanseras nu! (2011-09-27)

Researchgruppen: Splittring i Folkets demonstration om nazistmedverkan (2016-03-28)

Aktuellt fokus: Medborgarjournalistiken avslöjar banden mellan Folkets demonstration och våldshögern (2016-05-25)