Nordiska motståndsrörelsens nedtonade 1 maj

Två år av pandemirestriktioner har hållit nere extremhögerns aktiviteter.  De har under den tiden inte kunnat hålla några större manifestationer på första maj. Första maj 2020 fick Nordiska motståndsrörelsen ställa in sin planerade demonstration i Uppsala. Nu har pandemirestriktionerna tagits bort, men NMR har inte gått ut med någon mobilisering för någon demonstration på första maj i år. Istället planerar de att hålla torgmöten i tre av de kommuner ställer upp i valet.

Det är inte samma NMR som kommer ut ur pandemin som gick in i den. Sommaren 2019 splittrades Nordiska motståndsrörelsen och utbrytargruppen Nordisk styrka bildades. Utbrytningen bestod av större delen av Näste 1 (Stockholms län), Näste 8 (Östergötland, Södermanland, Närke & Västmanland) och delar av ledningen. Nordiska motståndsrörelsen tappade större delen av deras gatufolk och har därför svårare att genomföra stora demonstrationer 2022.

Splittringen i Nordiska motståndsrörelsen var dessutom bara början på en större medlemsflykt från rörelsen. Utåt försökte man hålla skenet uppe, genom att lyfta hur snabbt de åter byggde upp organisationen. De lyfte fram hur viktiga Näste 1 återskapades, men tappade omedelbart större delen av de yngre i Stockholm igen. Ingen ny nästeschef har heller kunnat utses. I realiteten fungerar en tidigare styrelseledamot i Svenskarnas parti som chef för nästet men han vägrar synas på bild. Näste 8 lyckades snabbt få fram en ny nästeschef, men personen lämnade lika snabbt sin post och ingen ny har utnämnts. Organisationen har därigenom haft svårt att inte bara ersätta de tappade medlemmarna, utan även fylla ledarskapsposterna.

Medlemmar som lämnat Nordiska motståndsrörelsen har vittnat om hur organisationen förändrades i grunden efter splittringen. De beskriver hur organisationens främsta merit innan splittringen var att kunna skapa en stark gemenskap för de personer som sökt sig till dit. Som medlem oavsett vem du var fick du en plats i gemenskapen och alla ställde upp för en, berättar avhopparna. Men efter splittringen förändras detta. Ledningen började uppmana folk att vara “politiska kamrater”, inte “kompisar”. Detta tog död på gemenskapskänslan och folk började sakta droppa av.

Medan kamprapporterna sakta sjönk efter splittringen 2019, störtdök de under andra halvan av 2020 och under 2021. Basaktivismen stannade upp helt i flera nästen och de satsade på göra en aktion i månaden som enda aktivism.

Det finns fler anledningar till att NMR har svårt att demonstrera första maj. Efter splittringen med Nordisk styrka så lyfte utbrytarna fram kritiken i sin podd att de tyckte att NMR:s demonstrationer fungerade som “kufmagneter” och gav ett dåligt visuellt uttryck för organisationen. Demonstrationsdeltagarna motsvarade inte den gamla kärnkaderns bild av sig själva som en nationell elit. Den kritiken tog hårt på NMR och har fått organisationen att sluta sig ännu mer. Demonstrationer har tidigare varit ett av de ställen där oorganiserade kunde enkelt träffa aktivister i NMR och rekryteras. Organisationen har tidigare utlovat att de skulle demonstrera i Uppsala när möjligheten fanns men ingen demonstration har utlyst trots slopade restriktioner. Troligtvis inser organisationen att om de arrangerar en demonstration så kommer det synliggöra hur många aktivister som har lämnat. Under första maj 2021 deltog ungefär 60 aktivister från NMR på deras aktioner, vilket ger en bra indikation på hur stor deras aktivistkärngrupp är.

2022 är valår och Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i valet i fyra kommuner, förutom i regionvalet och riksdagsvalet. Jämfört med 2018 har ledningen insett att det endast var demoraliserande att utlova stora valframgångar och de har förberett deras aktivister på att de med största sannolikhet inte kommer vinna några mandat detta valet heller. Istället betonar ledningen valrörelsen som en möjlighet att föra ut sitt budskap och få medial exponering, vilket i sin tur leder till nya medlemmar. Senaste året har flera medlemmar i organisationen skrivit varianter på samma artikel med uppmaningar åt läsarna att gå med i organisationen och aktivera sig. Samtidigt uppmanar ledande personer att om de inte vill organisera sig kan de istället utföra militanta aktioner på organisationens direktiv, men som NMR officiellt utåt kommer att förneka kännedom om eller koppling till.

I valrörelsen 2018 satsade partiet på vinna mandat i tre kommuner, något de misslyckades med. Internt hade de lovat de skulle ta minst ett mandat i Ludvika. Efteråt hävdade organisationen att det var på grund av valfusk som de inte tog mandatet. De pekade även på att den nationella konkurrenten Alternativ för Sverige fångade upp en del av deras väljare. I valet 2022 får de inte bara konkurrens av AfS, utan även Rasmus Paludans Stram Kurs och ett par mindre antivaccinpartier som vuxit fram ur coronaprotesterna. NMR är därför i ett desperat behov av aktioner som ger dem den uppmärksamhet som får dem att sticka ut i mediabruset i valåret. Samtidigt som de har ett problem med att de inte har tillräckligt med aktivister som kan dyka upp och utföra offentliga flygbladsutdelningar i större städer, utan de enbart får nöja sig med nattliga aktioner då ingen ser.