Avmaskerat har avmaskerat sig

För två år sen den första maj 2020, symboliskt just på arbetarrörelsens dag, startades sajten Avmaskerat. Sidan skapades med ett tydligt syfte: att hänga ut vänsteraktivister med namn, bild och domar. Samtidigt var sajten anonym, det fanns inga angivelser att det var Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som stod bakom sidan. På samma sätt som NMR aldrig går ut offentligt med att de är bakom attacker mot vänsterpersoners hem, försökte de att dölja den direkta organisationskopplingen bakom sidan, för att undvika åtal och polisutredningar. Första alternativmedia som offentliggjorde den nya sajten var NMR:s Nordfront. Så varför behövdes en ny anonym sajt, istället för att som vanligt publicera liknande gräv på vänstern på Nordfront? Avhoppare från NMR uppger att de uthängningar som tidigare gjorts på Nordfront inte hade rönt den uppmärksamheten de velat. När man istället publicerade uthängningarna på en sida fristående från NMR kunde övriga högerns alternativmedier plocka upp materialet och göra egna versioner av uthängningarna. Den strategin fungerade.

Så vem är huvudmannen bakom sidan? Det har gått att följa via Flashback, där Avmaskeratprojektet växte fram steg för steg. Användaren “musikalen”, 29 årige André Hermansson Karlsson från Borås/Ljung, är aktiv i Nordiska motståndsrörelsens Näste 2. Via hans konto kan man följa en lång historia av att försöka starta upp sidor som hänger ut meningsmotståndare. Redan 2016 postar hans Flashbackkonto en projektbeskrivning för ett uthängningsprojekt:

Mitt projekt handlar om att skapa en väldigt enkel sida där du kan välja årtal, t.ex. 2015, och då kommer det upp lite info rutor om personer som stått ut ur mängden. Personer som på alla möjliga olika sätt förrått Sverige, smutskastat folket, hyllat Islam, politiker som gjort det ena och privatpersoner som gjort det andra. Journalister ska ju givetvis också med.

I slutet av 2018 försökte André H Karlsson starta nästa projekt, twitterkontot Antidemokrat. Antidemokrat skulle vara ett direkt svar och kopia på det antifascistiska projektet Nazispotting, som efterlyser information om oidentifierade högerextrema som deltagit på demonstrationer. Bara några minuter efter Twitterkontot startats postar “musikalen” om projektet på Flashback, och i en senare post erkänner Karlssons Flashbackanvändare att han driver Antidemokrat.

Under 2019 värvades André Karlsson till Nordiska motståndsrörelsen, som hade fått upp ögonen för hans uthängningar. I början av 2020 skriver han en uthängning för Nordfront av en vänsteraktivist och ber att information om personen skickas till “Red Watch Borås”.

NMR byter kurs efter splittring

Efter splittringen mellan NMR-ledningen och deras veteranmedlemmar, som bildade utbrytarna Nordisk styrka sommaren 2019, tappade NMR en stor del av sina kärnaktivister och de kämpade för att hålla i gång aktiviteten samtidigt som de var hårt pressade av repression efter valåret 2018. I mars 2020 gick ett direktiv ut till nästescheferna i NMR att nästena skulle beväpna sig. Pandemin hade precis brutit ut och det fanns en föreställning internt i organisationen av att nu skulle Sverige falla isär och detta var deras chans. Men det fanns också ett ett konkretare behov av att visa sin militans: månaden innan hade ett hus för en nästeschef i Skåne utsatts för en uppfattad attack och bränts ner. Det var oroligt internt i leden och organisationen kände sig angripen. I NMR fanns ett missnöje bland aktivisterna att ledningen bromsade dem från att slå tillbaka mot antifascisterna.

På 1 maj 2020 hade NMR planerat att demonstrera i Uppsala men den fick ställas in på grund av pandemin. Istället lanserades Avmaskerat och aktioner började utfördes mot de uthängda vänsteraktivisternas hem.

Under två år har Avmaskerat återpostat gamla gräv från Info14 och Realisten. Många av gräven tar upp händelser som är 10-15 år gamla och de försöker uppdatera gräven med vad de inblandade personerna gör idag. Det finns en tydlig agenda med personlig hämnd att de som inte fick konsekvenser vid händelsen ska nu uppmärksammas och hängas ut. Men flera av de inblandad kände att de inte fick tillräckligt med resultat på deras uthängningar och ville göra med riktade kampanjer.

Vänsterkollen

I juni 2021 startar ännu ett projekt kopplat till Avmaskerat. Vänsterkollen är ett twitterkonto (och senare en hemsida) som försöker via mail, brev och affischer få folk som Avmaskerat har hängt ut att bli av med deras arbete. I mail till personer Avmaskerat hänger ut så hotar de med Vänsterkollen.

Avmaskerat och Vänsterkollen arbetar ihop och medan Avmaskerat hänger ut så är Vänsterkollens syfte att trakassera och göra livet surt för de uthängda. Avmaskerat försöker låtsas som att de är ett demokratiskt projekt som utför ett journalistiskt arbete vilket gör det enklare att lägga ut det uppsökande arbetet i ett syskonprojekt. Precis som med Avmaskerat så är syftet att kunna förneka ens inblandning i uthängningar och trakasserier.

Medan Christian Peterson bodde i Göteborg så dök affischer upp runt personer som hängts ut arbeten och bostäder upp. När Christian Peterson och Mattias Dahlgren åkte till Dalarna för under Exakt24s namn konfrontera en antirasist så dök det upp Vänsterkollen affischer i samma område i Dalarna. Det är enda gången det dykt upp Vänsterkollenmaterial i det område, exakt samtidigt som Christian och Mattias var där. Sen Christian flyttade från Göteborg slutade det fysiska materialet med affischer dyka upp i Göteborg.

Begär från sin officiella mail

I mars 2021 åtalas André Karlsson för olaga hot mot en kvinna i Borås. Han menar att hon står bakom hot och vandalisering som skett mot hans adress och han hotar henne över privata meddelande på instagram. I åtalet menar André att han är oskyldig och det är antifascister som satt dit honom och registrerat konton i hans namn. Detta är en vanlig strategi från medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen att de menar det är meningsmotståndare som sätter dit dem. Samtidigt har Andre skapat ett stort antal Flashbackkonton, mailadresser och konton i antifascisters namn.

André dömdes i juni 2021 för olaga hot till 60 dagsböter om 50 kr. André överklagade till hovrätten och överklagan var som tagen från en Avmaskerat artikel. Hans advokat skriver:

Kontot ”xxxx” har en profilbild som är identisk med kontot
”xxxx”, bilagorna 33-34. Samma konto är följare av poden ”Komintern”,
bilaga 35-37. I denna pod framförs våldsamma budskap så som ”finns det någon
som kan producera riktigt bra knivar som man kan hugga muffare i njuren med” och
” det enda sätt man har att organisera sig på i ett kapitalistiskt samhälle, en kader, sen
bara fånga upp det historiska ögonblicket, mörda oppositionen”.

I oktober 2021 nekade hovrätten honom prövningstillstånd då de inte ansåg att det fanns något nytt att pröva. André valde då att överklaga till högsta domstolen för att få prövningstillstånd i hovrätten. I januari 2022 nekade även högsta domstolen prövning i hovrätten.

Efter André nekats prövningstillstånd och hans dom stod kvar ändrades hans beteende. Efter att tidigare begärt ut saker via en roterande mängd protonmail började han begära ut uppgifter från sin officiella Nordfrontmail.

I januari 2022 så mailar André Karlsson via sin officiella Nordfront-mail och begär ut namnen på föräldrar på en skola i Göteborgstrakten. Skolan har varit utsatt för en lång kampanj av både Avmaskerat och Exakt24 efter att de pekat ut en person som jobbar på skolan som vänsterextremist och terrorist. I sina försök att få personen uppsagd har Christian Peterson och Mattias Dahlgren besökt skolan och konfronterat rektorn. När rektorn inte ville svara på frågor och ombad de lämna skolans område så dök de senare upp flera dagar i rad utanför rektorns hem och knackade på. Först efter att polisen kommit och uppmanat de att lämna och om de inte lydde så greps de. Efteråt skickade Vänsterkollen brev hem till rektorns grannar för att informera att rektorn vägrade avskeda en person som de pekar ut som vänsterextremist.

Hej!
Jag skulle vilja få en kopia på kontaktuppgifter till samtliga
vårdnadshavare som har barn i årskurs fyra. Gärna så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning
A. Karlsson

Herrljunga / 0700 xx xx xx / [email protected]

nordfront.se | Det fria nordens röst

Efter uppgifterna begärdes ut skickade någon anonym, som utgav sig för vara en annan förälder, brev till alla föräldrar och påstod de var oroliga.

En arbetsdelning tagit form

Så har under två års tid en högerextrem uthängningsapparat steg för steg tagit sin form, med Nordiska motståndsrörelsen som nav, Exakt24/Insikt24 som finansiär och alternativmedian som dess megafoner med sina rewrites och koordinerade artikelsläpp. Mönstret har nu etablerats: Inför alla Avmaskerats större artiklar så kan man följa spåren av André Karlsson och de uppgifter han begär ut till Nordfront i eget namn. Karlssons beställningar är ofta riktade mot personer på vänsterkanten som inte är aktiva idag, utan för 10-20 år sedan och tidigare varit omskrivna på extremhögerns dåtida sajter då de var aktiva. Efter Avmaskerats publiceringar tar Christian Petersons gäng kring Vänsterkollen över och riktar persontrakasserier mot arbetsgivare och grannar. De följs upp med nattliga telefonsamtal, falska anmälningar till socialtjänsten, falska beställningar från nätbutiker, sprayningar på husfasader och vandalism mot hem och fordon på de av Avmaskerat uthängda. Exakt24 följer sedan upp uthängningarna med videoreportarge där de försöker konfrontera de uthängda på film i deras hem. Nya tider, Fria tider och SamNytt gör sedan rewrites på informationen. Nordiska motståndsrörelsen har därigenom hittat ett sätt att bryta igenom sin isolering och skapa sig en position inom hela den etnonationalistiska ytterhögern genom Avmaskerats och Vänsterkollens kampanjer. Så ser arbetsdelningen bakom drevandet och personterroriserandet ut.