Nordisk Styrka – de passiva utbrytarna

Så sprack till slut Nordiska motståndsrörelsen. Den 12 augusti lanserade utbrytarna den nya organisationen Nordisk Styrka. Organisationen leds av den tidigare ledaren för Svenska motståndsrörelsen Klas Lund. De har ännu inte publicerat någon politisk principförklaring eller genomgång av deras ideologi. Klas Lund var med och grundade Svenska motståndsrörelsen 1997 och var dess ledare fram till 2015, då efter en inre maktkamp Simon Lindberg fick ta över. Lund är en av veteranerna inom svensk nynazism. Innan han grundade Svenska motståndsrörelsen hade han varit med att bilda den svenska terrorgruppen Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Splittringen inom NMR avslöjades redan den 2 augusti av tidningen Expo, medan Nordisk Styrka själva uppger de bildades den 4 augusti på ett möte vid Anundshög utanför Västerås. 

När Nordisk Styrka bröt sig ur från Nordiska motståndsrörelsen tog de med sig en betydande del drivande aktivister och nästesledare, framför allt en stor del av Näste 1 och Näste 8, som organiserar området i Stockholm och de närliggande länen. Nordiska motståndsrörelsen har valt att helt ignorera utbrytningen och vägrat att uttala sig om den nya konkurrerande organisationen. Istället har de valt att skriva ideologiska artiklar där de bemöter kritiken att de skulle ha liberaliserats och svarar på kritiken mot deras strategi, med udden mot utbrytarna utan att nämna dem vid namn. 

För snart tio år sedan lämnade Simon Lindberg dåvarande Folkfronten, då de ombildats ur nedläggningen av Nationalsocialistisk front, med motiveringen att han ej kunde vara aktiv i en organisation som inte var uttalat nationalsocialistisk. Samtidigt så gick han med i Svenska motståndsrörelsen och blev snart ledare för det insomnade skånska nästet. I sin kritik mot Folkfronten förklarade Lindberg att man inte kunde demonstrera bort makten, han skrev i mail till Folkfrontens ledare:

“Ett parti som, om än med ganska så små kliv, mer har närmat sig de parlamentariska förrädarpartierna och saknar den andlighet som symboliserade NSDAP och för den delen, NSF. Ett pacifistiskt parti som vill demonstrera bort problem som jag personligen tror är omöjliga att lösa på lång sikt utan att sätta hårt mot hårt.”

Tio år senare är det samma kritik som riktas mot Simon Lindberg, att det ej funkar att demonstrera bort makten. I den nylanserade podden Nordisk Styrka förklarar Emil Hagberg hur utbrytarna inte tror på strategin att dela flygblad eller demonstrera för att locka medlemmar och att de kommer arbeta med en ny strategi för att skapa det nationalsocialistiska samhället. Medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen har under pseudonym kritiserat de som lämnade för att passivisera aktivister och att de inte kunnat presentera någon ny taktik. Två månader efter sitt grundande hade Nordisk Styrka endast lyckats producera en halvfärdig hemsida och tre poddavsnitt. 

Kritiken mot det eviga fokuset på flygbladsutdelningar som genomsyrat flera olika nationella organisationer, kommer med jämna mellanrum. Flygbladsutdelningarna har varit den centrala verksamheten i NMR och tagit en stor del av tiden i anspråk för organisationen. Utdelningarna har också använts som taktik för att tvinga nya aktivister att först göra sådant basarbete, innan de tilläts delta på mer adrenalingivande aktioner. Utbrytarna menar att de ständiga utdelningarna är en trubbig strategi för att få nya medlemmar och är ett slöseri med värdefull tid. 

Nordisk Styrka har efter ett par månader efter bildandet ännu inte utfört någon utåtriktad aktivitet och verkar fokusera på bygga en intern struktur. De själv uppger att utbrytningen inte varit förberedd eller planerad sedan länge, utan något som de plötsligt drevs till och att det hände något som gjorde att de inte längre ansåg sig kunna vara medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Det nya organisationsarbetet måste därför börja från scratch.

Nordisk Styrka själv uppger att de kommer koncentrera sig på aktioner som skapar uppmärksamhet och bedriva riktade rekryteringar med syfte att enbart locka över bra aktivister. De har samtidigt kritiserats av aktivister inom Nordiska motståndsrörelsen för att de aldrig förde fram denna kritik internt och att de snarare har passiviserat de medlemmar som följde med över till nya organisationen, utan en tydlig praktik att engagera dem i.

Utbrytningen har tvingat Nordiska motståndsrörelsen att visa upp att de fortfarande har en organisatorisk kapacitet att genomföra gatumanifestationer. Knappt två veckor efter splittringen samlade de aktivister från hela Sverige för att genomföra en offentlig aktion i Stockholmsområdet, kärnområdet för Nordisk Styrka. Detta var den första offentliga aktionen i Stockholm sedan början av maj, och majaktionen leddes av de medlemmar som nu brytit sig ut.

Efter splittringen har Nordiska motståndsrörelsens aktivitet markant sjunkit medan resten av miljön väntar på att Nordisk Styrka ska presentera sig. Vi får se hur de väljer att göra det.