Finska NMR bygger frontorganisationer för att undkomma förbud

På fredagen den 6 december firas Finlands självständighetsdag. De senaste åren har det även arrangerats ett fackeltåg av 612-rörelsen, som är en koalition av flera främlingsfientliga grupper. Innan det större fackeltåget arrangerar traditionellt Nordiska motståndsrörelsen en egen mindre manifestation, innan de ansluter till den 612-rörelsens manifestation. Men efter att finska polismyndigheten inledde en process för att kriminalisera organisationen Nordiska motståndsrörelsen 2016 så slutade NMR på pappret att stå som arrangör och istället organiseras manifestationen av “Autonoma nationalsocialister“. Denna taktik med att använda täcknamnet “autonoma nationalister” har NMR brukat i Sverige länge, som vi tidigare rapporterat, när de inte vill officiellt ta på sig aktioner eller manifestationer i eget namn.

Finska polisen bestämde sig för att inleda en process att kriminalisera Nordiska motståndsrörelsen i Finland efter att en av organisationens aktivister åtalades för vållande till annans död efter att ha sparkat ner en person vid en flygbladsutdelning, som senare avled. Aktivisten dömdes senare enbart för grov misshandel då rätten inte ansåg att det var misshandeln som ledde till personens död. Processen som inleddes vintern 2016 motiverades med att “föreningens verksamhet strider mot lag och god sed. Den sprider hatpropaganda om invandrare, sexuella minoriteter och judar, ifrågasätter förintelsen, idealiserar fascister och godkänner våld”. I samband med tingsrättsförhandlingen arrangerade Nordiska motståndsrörelsen en demonstration i Tammerfors med parollen “För yttrandefriheten” som hade ungefär 300 deltagare. Den 30 november 2017 meddelande Birklands tingsrätt att organisationen förbjuds i Finland. Tingsrätten meddelade samtidigt att föreningen Pohjoinen perinne (ungefär Nordisk tradition) som är nära kopplad till NMR och som drev tidningen Magneettimedia samt webbutiken Kadulle.com även skulle stängas ner. Webbutiken Kadulle hackades i slutet av 2016 och alla kunders beställningar publicerades på nätet. I väntan på att tingsrättens dom skulle vinna laga kraft knde NMR fortsätta sin verksamhet. I september 2018 meddelade även Åbo hovrätt att de upplöser Nordiska motståndsrörelsen och i slutet av november 2018 skulle förbudet verkställas. I mars 2019 meddelade Högsta domstolen att de har beviljat besvärstillstånd och kommer ta upp frågan. Ännu har inget beslut från Högsta domstolen meddelats och de uppskattar att behandlingen av frågan kommer ta ungefär ett år. Under 2020 bör det slutgiltiga svaret komma.

Redan 2015 startade NMR Suomalaisapu (på svenska Finlandshjälpen) som hade syftet att dela ut mat och kläder till hemlösa finnländare. Den tidigare ledaren för finska grenen av NMR har främst organiserat sig i Suomalaisapu. Suomalaisapu var knutet till NMR när det startade 2015 men bröt sig loss. Organisationen anser sig nu vara fristående, även om alla de som är engagerade har sin bakgrund i NMR.

2016 valde NMR inför självständighetsdags-demonstrationen att arrangerar en egen för-demonstration innan den stora manifestationen och använda sig då av namnet Mot friheten eller Kohti vapauttas på finska, istället för sitt egna organisationsnamn.

2017 startade de drivande personerna i finska grenen av NMR upp ett parti som hette Kansan yhtenäisyys eller Folkgemenskap på svenska. De tog inspiration från Sverige som 2015 startade partiet Nordiska motståndsrörelsen och försökte samla in de obligatoriska 5 000 underskrifter under ett års tid som krävs för att registrera ett parti i Finland. Partiet nådde aldrig upp till de nödvändiga underskrifterna och de tvingades lägga ner partiet. Istället fortsatte man använda sig av namnet Kohti vapauttas och organisera sig som en utomparlamentarisk organisation. Organisationen har liknande färger och liknande logotyp som NMR och använder sig av samma taktik med offentliga flygbladsutdelningar. Samtidigt som NMR är förbjudet i Finland så deltar de ledande personerna i Kohti vapauttas på förstamajdemonstrationer med NMR i Sverige och uppträder då i NMRs officiell uniform med skjorta och grön slips. De tidigare ledande personerna i NMR är samma personer som är ledande i Kohti vapauttas.

Inför 2018 års demonstration i Finland på självständighetsdagen bedrev NMR i Sverige en kampanj som de kallade “Finlands sak är vår!” och över hela Sverige sattes banderoller och affischer för att uppmärksamma förbudet av NMR – som skulle verkställas 28 november, bara veckor innan 6 decemberdagen. Under Kohti vapauttas för-demonstration innan 612-rörelsens fackeltåg gick de provokativt ut med tre fanbärare i täten (en från Sverige, en från Norge och en från Finland) som bar hakkorsfanor. Efter demonstrationen kommit en kort bit bröt sig polisen in och brottade ner fanbärarna i frontlinjen och beslagtog hakkorsfanor. Demonstrationen tilläts sedan att fortsätta.

Den NMR-aktivist som dömdes för den grova misshandel som startade hela förbudsförfarandet har nyligen avtjänat sin dom men har efter frigivning legat lågt och inte dykt upp på Kohti vapauttas aktiviteter. Inför 6 decemberdagen 2019 har polisstyrelsen i Finland bestämt att det är upp till polisen i Helsingfors att själv bestämma var gränserna går för manifestationerna. Svenska aktivister från NMR har meddelat att de planerar att åka över för att delta på Kohti vapauttas manifestation innan stora 612-rörelsens fackeltåg, precis som de gjort tidigare år. Polisen i Finland utreder parallellt inför 6 december om Mot friheten ska betraktas som en förlängning av NMR och om de därför täcks av förbudet, som en officiell fortsättningsorganisation. Inför 2019 är däremot Kohti vapauttas enbart en spillra av sin tidigare storlek före förbudet. 2016 kunde finska NMR samla 60-80 aktivister medan i Kohti vapauttas är de så få som 15-20. Den 4 december meddelade Helsingforspolisen att de ej kommer ge tillstånd till Kohti vapauttas manifestation.

Lördagen 30 november dök Kohti Vapautta upp och höll en blixtdemonstration i Helsingfors med ungefär 25-30 personer varav en del kom från medborgargardet Soldiers of Odin. Demonstrationens syfte var att skapa uppmärksamhet kring deras manifestation den 6 december och för att minnas att det var 80 år sedan Finska vinterkriget började. Demonstrationen gick till ett minnesmärke för Gustaf Mannerheim där de höll tal. Efter demonstrationen genomförde de en flygbladsutdelning i centrala Helsingfors.

Samtidigt som den svenska organisationen är i kris efter splittring och avhopp, förlitar sig den finska på att svenska aktivister ska åka över för stötta dem under självständighetsmarschen.

Vi kommer att följa upp vad Högsta domstolens utlåtande blir.