NÄR BRUNT MÖTER GRÖNT

Publicerat i tidskriften Syre augusti 2015.

Alternativrörelsens typiska frågor som bankkritik och GMO-motstånd har börjat blandas med antisemitiska konspirationsteorier inom den så kallade Sanningsrörelser och på sajter som Vaken.se.

Det femstjärniga hotellet Marriott ligger mitt i Köpenhamn, bara några kvarter från Slottsholmen och det danska parlamentet. I juni 2014 förvandlades hotellet till ett fort och höga staket restes kring byggnaden. I hotellets konferenslokaler samlades beslutsfattare, företagsledare och opinionsbildare från båda sidor av Atlanten för en helgs informella samtal bakom lykta dörrar. Det var tankesmedjan Bilderberggruppens årliga möte som tog plats.

Brokig skara demonstranter

Utanför staketen flockades en brokig skara demonstranter. Där stod den svenska sajten Vaken.se, flaggskeppet för den så kallade Sanningsrörelsen, med ett eget filmteam. Där fanns även det lilla bankkritiska Partiet de fria med dess frontfigur och grundare Bo Jonsson. Och där fanns den högerextrema tidningen Nya Tider, även de med ett eget filmteam lett av Carl Norberg, den mest lästa skribenten inom den så kallade bankkritiska rörelsen. Demonstranterna hade hängt upp banderoller och höll protesttal via megafon. I väntan på att få en glimt av makthavarna på väg ut i väntande limousiner intervjuade filmteamen varandra.

Bilderberggruppen i fokus

Det finns en uppsjö av toppmöten och lobbyträffar där beslutsfattare och näringslivet möts, men Bilderbergmötena har fått en särskild mytisk status. Särskilt inom de konspirationsmiljöer där Bilderberggruppen kommit att förkroppsliga existensen av en dold maktordning som styr världen. Konspirationsmiljön utgörs av en mängd grupper som sinsemellan inte behöver ha så många likheter.

En gemensam hållning är dock den att det finns en hemlig maktelit, ofta utpekad som judar eller frimurarsällskap, som försöker upprätta en ny världsordning, New world order. De menar att en dold elit ligger bakom de flesta historiska fenomen och kontrollerar såväl politiken, som bankerna och media.

Historiedoktoranden Rasmus Fleischer har undersökt konspiratoriska rörelser och menar att ”konspiracism” är att betrakta som en ideologi.

– Konspiracism är en världsåskådning som kretsar kring konspirationsteorier, där man på förhand utgår från att allt som sker i världen är resultatet av konspirationer och att alla konspirationer ytterst hänger samman i en enda megakonspiration, säger Ramus Fleischer.

I sin avhandling om konspiracism beskriver Fleischer hur denna ideologi har ”en tydlig idéhistorisk kontinuitet från åren runt 1800 då motståndare till franska revolutionen lade skulden på judar och frimurare, till vår nutid där internet bidragit till att sammanlänka uppsjön av enskilda konspirationsteorier till en hel världsåskådning”.

Den nya världsordningen

Den händelse som fått störst betydelse för dagens konspiracism är terrorattacken i USA den 11 september 2001. Händelsen gav upphov till den så kallade Sanningsrörelsen som strävade efter ta reda på ”the truth about 9/11”. De såg George W Bushs neokonservativa projekt och kriget mot terrorismen som skapandet av New world order. Närgranskningar av 11 september, som ett insiderjobb arrangerat av USA själva, fick därför en strategisk betydelse för att avslöja den dolda globala maktplanen för världsherravälde. I Sverige representeras Sanningsrörelsen främst av nätsajten Vaken.se som lanserades 2004. Nu över tio år senare har webbsidan enligt Vaken.se själva fyra miljoner träffar per månad. Även om 11 septembergranskningarna är det centrala temat på Vaken.se så diskuteras en lång rad andra ämnen som inte ryms i den offentliga debatten. Däribland huruvida makthavarna genom flygplansbesprutning (chemtrails), vaccinering och genmanipulerade grödor försöker utöva hjärnkontroll på allmänheten. Alla områden knyts ihop i en världsåskådning där den nya världsordningen och dess dolda kontrollmekanismer ses verka i bakgrunden.

”The Zeitgeist movement”

Vaken.se menar att de utgör en del i en växande alternativmedia vars uppgift är att väcka den sovande befolkningen och visa dem den sanning som dolts bakom maktelitens manipulativa dimridåer. Videotjänsten Youtube har med tiden vuxit till att bli rörelsens viktigaste verktyg och kanal som bidragit till bred spridning av konspiratoriska teorier. Filmerna kan vara amatörmässiga inspelningar, som Bo Jonssons hemmasnickrade roadmovie om sin resa till Bilderberggruppens möte, eller inspelningar från olika föredrag. Men rörelsen sprider även professionellt producerade filmer. Ett exempel är filmaren Peter Josephs dokumentär Zeitgeist som i olika inslag presenterar 11 september och bankväsendet.

Konspiracismen förändras

Zeitgeist fick massiv spridning och gav upphov till en internationell bankkritisk rörelse, The Zeitgeist Movement. Rörelsen var drivande i lanserandet av Occupy-rörelsen i Sverige som uppstod i kölvattnet av den internationella finanskrisen och Occupy Wall Street-protesterna i USA. Zeitgeist visade på en förändring i konspiracismen. Sanningsrörelsen som blommade upp under Busheran och kriget mot terrorismen, har på senare år skiftat fokus och allt mer förskjutits mot en kritik av banksystemet som fick fart i och med den internationella finanskrisen som utbröt under Obamaregimen.

Partiet de fria

Vaken.se har hållit sig utanför politiken. Med några undantag. När Piratpartiet fick stora framgångar i EU-valet 2010 försökte några Vakenskribenter, med forumets deltagare i ryggen, att kandidera på partiets vallistor. Försöket att använda Piratpartiet för att skaffa sig en plattform för Sanningsrörelsen misslyckades dock. Istället togs planer fram för att starta ett eget parti.

Våren 2013 startades Partiet de fria av personer från Vaken.se och den närstående bloggen Infowars.se. Bankfrågan blev nu huvudfrågan och partiet krävde krafttag mot de korrupta bankerna. För att minska bankernas makt ville partiet frånta riksbanken rätten att trycka nya pengar och istället låta denna uppgift skötas direkt av riksdagen.

Partiet de fria beskriver sig själva som det första individualistiska partiet, och förkastade alla andra partiers kollektivism. De anklagar dagens marknadsekonomi för att vara korporativistisk, där staternas och de multinationella företagens intressen flutit samman, och förespråkar istället en oreglerad kapitalism. Det är ett motstridigt partiprogram som på samma gång kräver både mer och mindre politisk makt över ekonomin.

Förutom bankfrågan lyfter partiet motståndet mot chemtrails och genmanipulerade grödor som i bägge fall är favoritfrågor på Vaken.se. Partiet driver även klimatskeptiska kampanjer mot koldioxiskatt, Earth hour och andra klimatåtgärder mot den globala uppvärmningen.

Öppet antisemitisk teori

Sommaren 2014 lanserade Partiet de fria den mest välkända bankkritiska bloggaren Carl Norberg som ny partiledare och ”huvudupplysare”. Med Carl Norberg vid rodret blev partiets ton snabbt mer extrem. Bilderberggruppen kom inte bara att utmålas som representanter för den nya världsordningen, utan beskrevs nu som ett redskap för den globala ”anglosionismen”, en öppet antisemitisk konspirationsteori.

”Sionisterna har idag infiltrerat merdelen av maktstrukturen i västvärlden, och fungerar som en skuggregering. Detta har man lyckats med då man har kontroll på de flesta, (om inte alla) bankerna, massmedier, populärkultur, storföretag, osv! Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken, helt enkelt! Sionismen har således lite med religionen Judendom att göra, och handlar som vanligt om enskild vinstmaximeringsnytta och inget annat. Judendomen används idag som en sorts barrikad för att undvika kritik mot detta system, och de som ändå har modet och driftar sig att göra så, skall räkna med att bli kallad både antisemit, nazist och judehatare”, skriver Carl Norberg och partistyrelseledamoten Marcus Ljunggren på Norbergs blogg.

Resonerar i Hollywoodstil

Jon Weman som skrivit flera artiklar om den bankkritiska rörelsen menar att även om det i de bankkritiska argument som florerar inte nödvändigtvis finns underlag för antisemitism och konspirationsteori ofta föds sådana argument.

– Det har nog att göra med traditionen den kommer ur. Dels vänsterpopulismen, främst då en amerikansk sådan. Vänsterpopulism har många positiva sidor men något den saknar är en ordentlig analys av hur politik och ekonomi hänger ihop. Istället resonerar man i Hollywoodstil att den personen, det partiet eller den finansfamiljen är fienden.  Detta kombineras med bankkritikens andra inspirationskälla, menar Weman.

– Det handlar om lite dunklare kretsar där finanskritiken från början bara var ett inslag i rent judehat. Man har glidit längre och längre bort från det och talar om (anglo)sionister, globalister eller dylikt. Du kan även stöta på formuleringar som ”alla judar är inte sionister och alla sionister är inte judar”, ”de vanliga judarna är också lurade av sionisterna” etcetera. Men man har inte lyckats komma bort från den grundläggande konspirativa tankefiguren, avslutar Jon Weman.

Bakgrund i Nya Tider

Globalisterna, bankeliten och sionisterna används som utbytbara begrepp för att beskriva en judisk världskonspiration. Till dessa lägger Partiet de fria begreppet anglosionism, där familjerna Rothschild i Storbritannien och Rockefeller i USA lyfts fram som Bilderberggruppens finansiärer – och därigenom den anglosaxiska judiska kraft som står bakom den nya världsordningen.

Skribenten Samuel Nudel har tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism varnat för hur Partiet de fria blivit en central aktör för spridandet av antisemitiska konspirationsteorier i Sverige, bland annat genom partisympatisören och rapparen Dani M.

Denna andra antisemitiska strömning blir tydlig om man ser till partiledaren Carl Norbergs bakgrund. Under Bilderbergmötet 2013 representerade Norberg tidningen Nya Tider. Nya Tider kommer inte ur Sanningsrörelsen, utan har närmat sig den från ett annat håll. Tidskriften startade 2004 som Nationell Idag och var partiorgan för Nationaldemokraterna, en etnonationalistisk utbrytning ur Sverigedemokraterna.

Hittade en brungrön nisch

Nationell Idag blev den första högerextrema veckotidningen som fick presstöd. Redaktionen hade ett oortodoxt sätt att organisera tidningsförsäljningen då delar av presstödet finansierade uppbyggandet av en ny nazistorganisation, Förbundet nationell ungdom, som spred tidningen.

Efter konflikter med partiledningen i Nationaldemokraterna bröt sig redaktionen 2012 ut och bildade Nya tider. Som ny tidning utan en organisation i ryggen behövde de hitta en nisch vid sidan av de övriga högerextrema tidningarna som Nationell Idag, Avpixlat och Fria tider. Genom att stå kvar med ena benet i den högerextrema myllan och placera det andra i Sanningsrörelsen och försöka nå ut till alternativrörelsen skaffade sig tidningen successivt en växande läsarskara.

Nya Tider skiljer sig från de övriga högerextrema tidningarna genom att rapportera från gruvdemonstrationer och biodynamisk odling i Järna – texter som blandas med artiklar om högerextrema miliser i Ukraina och protester mot flyktingförläggningar.

Med sin satsning på en nätteve har de tillsammans med Carl Norberg gjort inslag om vaccinmotstånd, Bilderbergmötet och personer som inopererats med datachip inriktat sig på Vakenpubliken. Nya tiders videofilmer och nyheter är nu stående inslag i Vaken.se och i Partiet de frias Facebookgrupper.

Lapptäcke av frågor

Carl Norbergs övergång från Nya tider till partiledarrollen i Partiet de fria skedde dock inte helt utan komplikationer. Under Almedalsveckan, då Norberg lanserades som partiledare besökte han det nazistiska partiet Svenskarnas partis torgmöte och omfamnade deras ledare. Detta fick partigrundaren Bo Jonsson att omedelbart avsätta honom som partiledare, men efter högljudda protester och en omröstning i partiets Facebookgrupp återinsattes Norberg efter bara någon dag.

Vaken.se, Nya tider och Partiet de fria ingår i ett lapptäcke av konspirativa bloggsidor och webbtevekanaler. En stor del av denna miljö rör sig nära den gröna alternativrörelsen, bankkritiska nätverk och JAK-banken vilka ses som potentiella rekryter för deras teori. De är drivande bakom protester mot genmanipulerade grödor, som March against Monsanto och dyker upp på protestmöten mot gruvboomen, Natoprotester och Palestinasolidaritetsmanifestationer.

De betonar ena stunden vikten av att lyfta miljöfrågor, för att nästa stund förneka den globala uppvärmningen och angripa klimatpolitiken för att vara ett redskap för den nya världsordningens dominans. Och de stödjer Occupy Wall Streets torgockupationer samtidigt som de protesterar framför lyxhotell i Köpenhamn mot Bilderberggruppens ”sionism”.

/ Mathias Wåg, Researchgruppen