LITEN KRETS KOORDINERADE SCUM-DREV

Publicerat i Feministiskt perspektiv 13 januari 2012.

Stormarna börjar komma oftare. I skyn härjar Berit, Dagmar och Emil samtidigt som nätet via Newsmill, bloggar och kvällstidningarnas kommentarsfält fylls av ilskna skyfall av feministhat. Dreven börjar bli många. Kritiken mot Maria Sveland och andra som medverkade i antologin Happy Happy: en bok om skilsmässa backades upp med ett brus av antifeministiska röster. Reaktionerna efter Kristian Lundbergs krönika om kvinnomisshandel i Helsingborg Dagblad växte till ett ilsket muller. Störst utrymme fick drevet mot Turteaterns uppsättning av Valerie Solanas Scum-manifestet.

Så vad handlar det om? Har en antifeministisk opinion växt sig starkare eller är det en liten skara aktörer som blivit bättre på att organisera sig?

Det bästa sättet att göra sig en bild av hur mansrörelsen i Sverige organiserar sig är att följa hur ett antifeministiskt drev byggs upp. Den snabbt uppiskade debatten om uppsättningen av Scum-manifestet i november 2011 ger god insyn i hur rörelsen arbetar.

Valerie Solanas svartsynta, humoristiska och rasande uppgörelse med manssamhället i Scum-manifestet från 1968 har av den nya mansrörelsen betraktats som feminismens kärna. En naken beskrivning av den feministiska planen eller en slags Sion vises protokoll för kvinnorörelsen. Ända sedan Sara Stridsberg kom med den svenska översättningen av manifestet 2003 på förlaget Modernista har de försökt använda den som slagträ mot kvinnorörelsen.

Rörelse med ideologi

Den mest uppmärksammade ideologen för den nya mansrörelsen är författaren och debattören Pär Ström. Ström skapade sig ett namn under FRA-debatten 2008 med sin kritik mot övervakningssamhället och blev sedemera integritetsombudsman på tankesmedjan Den Nya Välfärden, nära knuten till arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv. Från integritetsfrågor har hans skrivande kommit att i allt högre utsträckning handla om jämställdhetsfrågor. Genom böckerna Mansförtryck och kvinnovälde (2007) och Sex feministiska myter (2011) blev han mansrörelsens viktigaste ideolog. I dag driver Ström bloggen Genusnytt som fått stort genomslag och med tiden blivit den centrala referenspunkten för en hel rad antifeministiska bloggar. Vid sin sida har Ström bloggaren och läkaren Pelle Billing, som i början av året lanserade Mansnätverket – en organisation vars funktion är att samla kontaktnätet av mansbloggar.

I september 2011 startade Ström, ännu så länge ovetandes om att Turteatern planerat sätta upp föreställningen, en ny diskussion om Scum-manifestet. I ett inlägg på Genusnytt publicerade han en samling citat från alla kända feminister som uttalat sig positivt om Solanas text. När Turteaterns uppsättning blivit känd plockade Pelle Billing upp diskussionen och i kommentatorsfälten på hans blogg växte snabbt en motkampanj fram. Åtskilliga antifeministiska bloggar slöt upp i drevet och publicerade egna texter på temat. Längst gick bloggaren Medborgare X, som i sitt inlägg “En mördad feminist är en bra feminist” publicerade hemadresser till skådespelerskan Andrea Edwards som medverkar i uppsättningen, pjäsens producent Ellen Lindhagen och författaren Sara Stridsberg.

Publik bland pappor

På kommentarsfälten på Billings blogg kallar sig den mest aktive demagogen DrKejs. Han publicerar adresser till myndigheter och uppmanar andra läsare att skriva och protestera. Han är även den som genom sitt nätverk tar initiativ till en manifestation utanför Turteaterns lokaler. Protesten annonseras i Moderatmännens namn som ett event på facebook. Moderatmännen är inte, som namnet antyder, en formell organisering inom partiet, utan ett informellt nätverk av moderater som hämtar inspiration från Billing och Ströms antifeministiska teoribildning. Många av medlemmarna är även aktiva skribenter på Ström och Billings bloggar.

Mansnätverket och Moderatmännen är förvisso två små nätverk, i huvudsak aktiva runt bloggar, men de strävar hårt efter att synas i en betydligt större rörelse av pappanätverk och mansjourer. Denna rörelse nappade på den brevkampanj DrKejs initierat. Närapå hälften av de protestbrev mot Scum-pjäsen som nådde landets myndigheter utgjordes av det standardbrev som spreds av bloggaren Daddy inom papparörelsen. Det är i denna rörelse, bland fäder med negativa erfarenheter av vårdnadskonflikter eller som förlorat vårdnaden över sina barn, som Pär Ström funnit en publik för sitt antifeministiska budskap.

En annan central aktör är Uppsala mansjour, vars högerorienterade medlemmar även återfinns bland Moderatmännen. Uppsala mansjour har funnits länge och deras föredragsserier har med tiden blivit ett viktigt forum för utvecklandet av den antifeministiska ideologin. Tillsammans med Pelle Billing försökte de få den amerikanska antifeminismens största ideolog Warren Farrell till Uppsala. Föreläsningen blev dock av okänd anledning aldrig av.

Cirkeln sluts

Även Jämtlands mansjour har kontakter i USA, som aktualiserades under Scum-drevet. Den amerikanska antifeministiska tidningen A Voice For Men följde det svenska mediadrevet, men dess redaktör Paul Elam missförstod situationen och trodde att Scum blivit en organisation i Sverige. Han utlyste då en belöning om 1 000 dollar till dem som kunde bidra till att medlemmarnas identiteter blev kända.

Det internationella hackernätverket Anonymous, som i Sverige har fått en självutnämnd ledare i den person som driver Jämtlands mansjour, antog utmaningen och förklarade i kommentarsfälten på Pär Ströms blogg att de skulle ta sig an de svenska Scum-medlemmarna. Antifeminismen framträdde som ett obehagligt drag hos Anonymous och Wikleaks-supportrar under Julian Assange-affären, något som personen AnonOp Sweden försökte exploatera och rikta mot den svenska feministrörelsen. I Scum-drevet kom cirkeln att slutas. Tillbaka till Pär Ström och den brokiga nätrörelse som radikaliserades under FRA-protesterna.

Det kan framstå som en storm av ilska på nätet. Men bakom de antifeministiska dreven visar det sig, när molnen väl skingrat sig, bara finnas en liten krets bloggare och tyckare som hittat former att koordinera sina drev och slipat på sin retorik.

/ Mathias Wåg och Måns Nilsson, Researchgruppen